Przedmiot działalności

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Do zadań Szpitala należy prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

  • stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych
  • ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych


Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne realizowane są w następujących zakładach leczniczych:

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane są w następujących zakładach leczniczych: