Oddział IV Urazowo - Ortopedyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Marek Paściak

W oddziale prowadzimy leczenie urazów i schorzeń całego kręgosłupa u dorosłych z zastosowaniem typowych jak i specjalistycznych technik operacyjnych. Stosowane są nowoczesne implanty do stabilizacji kręgosłupa, których koszty pokrywane są obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 

Zdjęcie rentgenowskie Zdjęcie rentgenowskie


Każdego roku w 30-łóżkowym oddziale leczy się ok. 1.500 pacjentów. W ostatnich latach, dzięki wprowadzaniu nowoczesnych metod leczenia, średni okres pobytu chorych w oddziale uległ skróceniu z 18 (2000r) do 6 dni (2011r)  

Artykuły

Oddział IV- personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Marek Paściak

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Jerzy Grzywocz

Asystenci:

 • dr n. med Adam Pala
 • dr n. med Adam Nobis
 • lek. Tomasz Wądek
 • lek. Tomasz Olszewski
 • lek. Michał Białek
 • lek. Maciej Pietryga

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aniela Pietryga

Oddział IV - kontakt

Oddział IV mieści się w budynku głównym Szpitala na 3 piętrze po prawej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 341
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 343
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 345
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 342


 

Oddział IV - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach: w poniedziałki 09.00 - 14.00, we wtorki 08.30 - 15.00, w środy 8.30 - 14.00, w czwartki 8.30 - 13.30.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

PONIEDZIAŁEK

Gabinet nr 7
lek. Maciej Pietryga
tel. 32 39-34-107

WTOREK

Gabinet nr 7
dr n. med. Adam Pala / lek. Michał Białek
tel. 32 39-34-107

ŚRODA

Gabinet nr 7
dr n. med. Adam Nobis / lek. Tomasz Wądek
tel. 32 39-34-107

CZWARTEK

Gabinet nr 7
dr n.med. Jerzy Grzywocz / lek. Tomasz Olszewski
tel. 32 39-34-107

Oddział IV - zakres działalności

Oddział IV - statystyka

Oddział IV - procedury lecznicze

Oddział IV - informacje