Oddział II Urazowo - Ortopedyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Michał Mielnik


Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem ostrych obrażeń urazowych w obrębie kończyny dolnej. W ramach Ośrodka Artroskopii, Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem obrażeń i schorzeń w obrębie stawu kolanowego z uwzględnieniem artroskopii i traumatologii sportowej.
Rocznie w tym 32-łóżkowym oddziale leczonych jest ok. 1500 pacjentów.

Zdjęcie nogi na wyciągu.

Artykuły

Oddział II - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Michał Mielnik

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Jacek Hermanson

Asystenci:

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski
 • lek. Adam Mroczka
 • lek. Wojciech Kusak
 • lek. Karol Głogowski
 • lek. Robert Kokot
 • lek. Szymon Szymański
 • lek. Łukasz Rodak
 • lek. Szymon Czech
 • lek. Maciej Tarski
 • lek. Radosław Łanowy

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Kowalska

Oddział II - kontakt

Oddział II mieści się w budynku głównym Szpitala na 1 piętrze po prawej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 321
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 322
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 325
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 323
Sekretariat medyczny fax 32 39 - 34 - 197
Telefon przeznaczony do kontaktu z pacjentami  32 39 - 34 - 326

Oddział II - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach 08.30 - 14.45.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

PONIEDZIAŁEK

Gabinet nr 1
lek. Wojciech Kusak 
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 2
lek. Adam Mroczka
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 3
lek. Łukasz Rodak
tel. 32 39-34-103

Gabinet nr 6
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski
tel. 32 39-34-106

ŚRODA

Gabinet nr 10
lek. Szymon Szymański
tel. 32 39-34-110

PIĄTEK

Gabinet nr 7
lek. Karol Głogowski
tel. 32 39-34-107

Oddział II zakres działalności

Oddział II - procedury lecznicze