Oddział II Oddział Urazowo - Ortopedyczny z Pododdziałem Artroskopii i Chirurgii Kolana

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Michał Mielnik


Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem ostrych obrażeń urazowych w obrębie kończyny dolnej. W ramach Ośrodka Artroskopii, Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem obrażeń i schorzeń w obrębie stawu kolanowego z uwzględnieniem artroskopii i traumatologii sportowej.
Rocznie w tym 35-łóżkowym oddziale leczonych jest ok. 1500 pacjentów.

Zdjęcie nogi na wyciągu.

Artykuły

Oddział II - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Michał Mielnik

Z-ca lekarza kierującego oddziałem: dr n. med. Ryszard Faltus

Asystenci:

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski
 • dr n. med. Piotr Łukasik
 • lek. Jacek Hermanson
 • lek. Adam Mroczka
 • lek. Wojciech Kusak
 • lek. Karol Głogowski
 • lek. Robert Kokot
 • lek. Grzegorz Prajsnar
 • lek. Łukasz Rodak
 • lek. Szymon Czech

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Kowalska

Oddział II - kontakt

Oddział II mieści się w budynku głównym Szpitala na 1 piętrze po prawej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 321
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 322
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 325
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 323
Sekretariat medyczny fax 32 39 - 34 - 197
Telefon przeznaczony do kontaktu z pacjentami  32 39 - 34 - 326

W każdy poniedziałek lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.

Oddział II - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Schorzenia i stany pourazowe stawu kolanowego i artroskopii kolana

Poradnia czynna w poniedziałki w godz. 7.25 - 15.00.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 1
dr n. med. Michał Mielnik - lekarz kierujący oddziałem II
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 4
dr n. med. Ryszard Faltus - z-ca lekarza kierującego oddziałem II
tel. 32 39-34-104

Gabinet nr 1
lek. Wojciech Kusak
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 2
lek. Adam Mroczka
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 3
dr n. med. Piotr Łukasik
tel. 32 39-34-103

Gabinet nr 6
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski
tel. 32 39-34-106

Oddział II zakres działalności

Oddział II - procedury lecznicze