Oddział III Urazowo - Ortopedyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jacek Semenowicz

Oddział posiada 30 łóżek i zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń ortopedycznych oraz urazów miednicy i kończyny dolnej u kobiet, z wyłączeniem stawu kolanowego. Jego specjalnością jest chirurgia stawu biodrowego i stopy. Około 40% zabiegów stanowią endoprotezoplastyki stawu biodrowego.  

 Sala chorych

Artykuły

Oddział III - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jacek Semenowicz

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Roman Walo

Asystenci:

 • lek. Przemysław Czuma
 • lek. Bartłomiej Pijet
 • lek. Michał Świderski
 • lek. Tomasz Merta
 • lek. Michał Benedykt Białek
 • lek. Michał Fabian
 • lek. Piotr Januszyk

Pielęgniarka Oddziałowa: Lucyna Ciemińska

Oddział III - kontakt

Oddział III mieści się w budynku głównym Szpitala na 2 piętrze po prawej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 331
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 333
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 335
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 332
e-mail oddzial03@urazowka.piekary.pl

W każdy czwartek lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.

Oddział III - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna w czwartki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach 08.30 - 14.45.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 1
dr n. med. Jacek Semenowicz - Lekarz Kierujący Oddziałem III
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 2
lek. Bartłomiej Pijet
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 4
dr n. med. Roman Walo - Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem III
tel. 32 39-34-104

Gabinet nr 5
lek. Michał Świderski
tel. 32 39-34-105

Gabinet nr 6
lek. Przemysław Czuma
tel. 32 39-34-106

 

Oddział III - zakres działalności

Oddział III - procedury lecznicze