Oddział I Urazowo - Ortopedyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy

 

Oddział zajmuje się leczeniem schorzeń i urazów miednicy, stawu biodrowego oraz kończyny dolnej. Główny jego profil stanowią operacje endoprotezoplastyk pierwotnych stawu biodrowego, jak również zabiegi endoprotezoplastyki rewizyjnej. W leczeniu stosowane są nowoczesne sposoby operacyjne, zgodne ze światowymi standardami, z zastosowaniem nowoczesnych implantów renomowanych firm. W przypadku młodych pacjentów stosowane są protezy z ceramicznymi lub metalowymi powierzchniami stawowymi. Wykonywane są także zabiegi implantacji protez stawu skokowo-goleniowego.
Oddział dysponuje 24 łóżkami i rocznie wykonuje ok. 700 zabiegów operacyjnych.

 Zdjęcie rentgenowskie      Zdjęcie rentgenowskie

Artykuły

Oddział I - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Jan Pająk

Asystenci:

 • dr n. med. Maciej Dugiełło
 • dr n. med. Tomasz Stołtny
 • lek. Krystian Werner
 • lek. Jakub Wąsik
 • lek. Karol Ochocki
 • lek. Maciej Szczęśniak
 • lek. Kamil Dworak
 • lek. Daniel Spyrka

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sylwia Szefer

Oddział I - kontakt

Oddział I mieści się w budynku głównym Szpitala na 1 piętrze po lewej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 311
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 313
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 315
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 317
Sekretariat medyczny fax 32 39 - 34 - 117

W każdy piątek lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.

Oddział I - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dorosłych

Poradnia czynna w piątki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach 08.30 - 14.45.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 1
lek. Jakub Wąsik
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 2
dr n. med. Maciej Dugiełło
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 3
dr n. med. Tomasz Stołtny / lek. Daniel Spyrka
tel. 32 39-34-103

Gabinet nr 4
lek. Jan Pająk - Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem I / lek. Krystian Werner
tel. 32 39-34-104

Gabinet nr 5
lek. Karol Ochocki
tel. 32 39-34-105

Gabinet nr 6
lek. Maciej Szczęśniak / lek. Kamil Dworak
tel. 32 39-34-106

Oddział I - zakres działalności

Oddział I - procedury lecznicze