Oddział II Urazowo - Ortopedyczny Dzieci i Młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Folta

Oddział zajmuje się kompleksowym diagnozowaniem, leczeniem oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą z chorobami oraz urazami narządu ruchu. Jego pacjentami są dzieci od pierwszego dnia życia, po młodzież do lat 18. Regułą hospitalizacji małych dzieci jest stała obecność ich matek. Dzieciom w wieku szkolnym zapewniona jest nauka na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Zdjęcie rentgenowskie Zdjęcie rentgenowskie

Oddział podejmuje się diagnostyki i leczenia trudnych przypadków, z którymi nie mogą poradzić sobie inne ośrodki akademickie z kraju i zagranicy. Całodobowy dyżur dla przypadków urazowych poszerzony jest o stały kontakt telefoniczny, co dotyczy osób leczonych ambulatoryjnie. Każdego roku w 13-łóżkowym oddziale wykonuje się ok. 1200 operacji.  

Artykuły

Oddział II - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Piotr Folta

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Besler

Asystenci:

  • dr n. med. Piotr Zając
  • dr n.med. Szymon Czech
  • lek. Dominik Dziadecki
  • lek. Robert Kokot
  • lek. Jakub Mielnik
  • lek. Michał Benedykt Białek

Pielęgniarka Oddziałowa: Monika Nowak

Oddział II - kontakt

Oddział II mieści się w budynku głównym Szpitala na 3 piętrze po lewej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 371
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 373
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 375
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 372
Sekretariat medyczny fax 32 39 - 34 - 376

Oddział II - ambulatorium

Poradnia czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8.30 - 15.00.

Dodatkowe informacje na temat pracy poradni dostępne na stronie Poradni Specjalistycznych

Oddział II - zakres działalności

Oddział II - procedury lecznicze