Monitoring wizyjny w Szpitalu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba stosuje monitoring wizyjny w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala. System monitoringu rejestruje wyłącznie dane obrazowe, bez rejestracji dźwięku. W stosowanym monitoringu nie są zastosowane technologie pozwalające na identyfikację twarzy czy innych cech charakterystycznych osoby ani innych technologii pozwalających na automatyczną analizę danych pozyskanych poprzez monitoring. Monitoring prowadzony jest całodobowo.

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 10 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu przechowywania nagrania podlegają zniszczeniu.

Wszystkie miejsca monitorowane są odpowiednio oznaczone.

Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego zawarta jest w klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu, zamieszczonej na stronie http://www.urazowka.piekary.pl/p,125,ochrona-danych-osobowych-rodo oraz w miejscach udzielania świadczeń.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
Data utworzenia:2019-05-06
Data publikacji:2019-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Ignacy
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Ignacy
Liczba odwiedzin:954

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-06 12:55:02Andrzej Ignacydodanie nowej zakładkiMonitoring wizyjny w Szpitalu