Jesteś tutaj: Start / Majątek Instytucji

Majątek Instytucji

Stan majątku Szpitala na dzień 31.12.2011r.
Szpital dysponuje aktywami na łączną wartość 72 853 tyś. PLN (netto), w tym:
- aktywa trwałe: 57 639 tyś. PLN
- aktywa obrotowe 15 215 tyś. PLN.

 

Stan majątku Szpitala na dzień 31.12.2012r.
Szpital dysponuje aktywami na łączną wartość 100 679 tyś. PLN (netto), w tym:
- aktywa trwałe: 85 541 tyś. PLN
- aktywa obrotowe 15 139 tyś. PLN.


Stan majątku Szpitala na dzień 31.12.2013r.
Szpital dysponuje aktywami na łączną wartość 120 560 tyś. PLN (netto), w tym:
- aktywa trwałe: 109 688 tyś. PLN
- aktywa obrotowe 10 872 tyś. PLN.


Stan majątku Szpitala na dzień 31.12.2014r.
Szpital dysponuje aktywami na łączną wartość 114 297 tyś. PLN (netto), w tym:
- aktywa trwałe: 102 988 tyś. PLN
- aktywa obrotowe 11 309 tyś. PLN.

 

Stan majątku Szpitala na dzień 31.12.2015r.
Szpital dysponuje aktywami na łączną wartość 109 303 tyś. PLN (netto), w tym:
- aktywa trwałe: 95 959 tyś. PLN
- aktywa obrotowe 13 344 tyś. PLN.