Jesteś tutaj: Start / Budżet

Budżet

Przychody i koszty w 2011r.

W 2011r. Szpital osiągnął łączną sumę przychodów w kwocie 77 171 tyś. PLN (brutto)
W 2011r. Szpital poniósł łączną sumę kosztów w kwocie 78 304 tyś. PLN (brutto).
Podatek dochodowy za 2011r. wyniósł: 3 717 zł.
Strata netto w 2011r. wyniosła: 1 136 860,20 zł.


Przychody i koszty w 2012r.

W 2012r. Szpital osiągnął łączną sumę przychodów w kwocie 83 593 tyś. PLN (brutto)
W 2012r. Szpital poniósł łączną sumę kosztów w kwocie 85 017 tyś. PLN (brutto).
Podatek dochodowy za 2012r. wyniósł: 0 zł.
Strata netto w 2012r. wyniosła: 1 424 323,08 zł.


Przychody i koszty w 2013r

W 2013r. Szpital osiągnął łączną sumę przychodów w kwocie 86 814 tyś. PLN (brutto).
W 2013r. Szpital poniósł łączną sumę kosztów w kwocie 86 800 tyś. PLN (brutto).
Podatek dochodowy za 2013r. wyniósł: 0 zł.
Zysk netto w 2013r. wyniósł: 13 887,98 zł.


Przychody i koszty w 2014r.

W 2014r. Szpital osiągnął łączną sumę przychodów w kwocie 88 819 tyś. PLN (brutto).
W 2014r. Szpital poniósł łączną sumę kosztów w kwocie 88 623 tyś. PLN (brutto).
Podatek dochodowy za 2014r. wyniósł: 58 659zł.
Zysk netto w 2014r. wyniósł: 137 995,80 zł.


Przychody i koszty w 2015r.

W 2015r. Szpital osiągnął łączną sumę przychodów w kwocie 96 540 tyś. PLN (brutto).
W 2015r. Szpital poniósł łączną sumę kosztów w kwocie 94 346 tyś. PLN (brutto).
Podatek dochodowy za 2015r. wyniósł: 50 795zł.
Zysk netto w 2015r. wyniósł: 2 143 262,28 zł.

 

Przychody i koszty w okresie 01.01.2016r. - 30.09.2016r.

W okresie 01.01.2016r. - 30.09.2016r. Szpital osiągnął łączną sumę przychodów w kwocie 72 157 tyś. PLN (brutto).
W okresie 01.01.2016r. - 30.09.2016r. Szpital poniósł łączną sumę kosztów w kwocie 76 255 tyś. PLN (brutto).
Podatek dochodowy za okres 01.01.2016r. - 30.09.2016r. wyniósł: 40 495zł.
Strata netto w okresie 01.01.2016r. - 30.09.2016r. wyniosła: 4 138 717,45 zł.