Dostawy Usługi Roboty


UWAGA - POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE OD 1 stycznia 2017 roku znajdują się pod poniższym linkiem
» Zamówienia publiczne 2017

Dostawy

2 Przetarg nieograniczony pisemny na najem dwóch pomieszczeń w budynku pałacowym położonym w Oddziale Rehabilitacji w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1
»
Ogłoszenie wraz z załącznikami
» Zawiadomienie o wyborze oferty

79/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów kręgosłupowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

77/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamóienia na dostawę sprzetu medycznego: zestawu instrumentarium do usuwania panewek pressfitowych i zestawu haków do rozległych zabiegów operacyjnych
» Ogłoszenie

75/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę systemów pozyskiwania bogatopłytkowego osocza
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

76/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw-owoców i mrożonek
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Sprostowanie
» Informacja o wynikach

78/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów czystościowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

73/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Załacznik nr 6 wersja edytowalna
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Wyniki
» Unieważanienie czynności wyboru oferty
» Wyniki po ponownej ocenie ofert
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

74/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego - 3
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 1m2 pod automat do gorących napojów w budynku pałacowym położonym w Oddziale Rehabilitacji w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1
» Ogłoszenie wraz z załącznikami
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony pisemny na najem dwóch pomieszczeń w budynku pałacowym położonym w Oddziale Rehabilitacji w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1
» Ogłoszenie wraz z załącznikami

72/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy różnych produktów spożywczych - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

59/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań serologicznych i mikrobiologicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informcja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informcja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

63/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do oddziału Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

68/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni centralnej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Informacja, o której mowa w art. 94 ust. 3 Pzp
» Informacja, o której mowa w art. 94 ust. 3 Pzp
» Informacja, o której mowa w art. 94 ust. 3 Pzp
» Informacja, o której mowa w art. 94 ust. 3 Pzp
» Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 1
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

70/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy środków do dezynfekcji - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

71/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy odzieży medycznej - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

69/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy różnych produktów spożywczych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Unieważnienie postępowania

62/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa i produktów mięsnych - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Sprostowanie omyłki pisarskiej
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

57/2016 Przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 1
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

65/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

64/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Piekary Śląskie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

67/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o wyborze oferty

58/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Unieważnienie postępowania na pakiet nr 10

61/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę worków i toreb - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

51/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

55/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wezwanie do przyłaczenia się do postępowania odwoławczego, kopia odwołania
» Informacja o zmianie gołoszenia
» Wyjaśnienia do siwz, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Informacja o zmianie gołoszenia
» Wyjaśnienia do siwz, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie Pakietu nr 13
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakitu nr 13

Szp.273-2/16 Przetarg nieograniczony II pisemny na zbycie drewna opałowego s4 pochodzącego z wycinki wywrotów, złomów i wykrotów drzew uszkodzonych z powodu silnych wiatrów w ilości 68,04 m3
» Ogłoszenie wraz z załącznikami

54/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mlecznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Modyfikacje
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

49/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę worków i toreb
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Unieważnienie postępowania

Szp.273-1/16 Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie drewna opałowego s4 pochodzącego z wycinki wywrotów, złomów i wykrotów drzew uszkodzonych z powodu silnych wiatrów w ilości 68,04 m3
» Ogłoszenie wraz z załącznikami

53/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych - mięso i produkty mięsne
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Unieważnienie postępowania

32/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Wyniki w zakresie pakietów 1,2,3
» Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietów nr 4 i 5
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

47/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę materacy przeciwodleżynowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

45/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużuwalnych w procesach sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

41/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych (leków)
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach

36/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

40/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do artroskopii
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyniki w zakresie pakietów 1,3,4,5
» Informacja o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, w zakresie pakietu nr 4
» Zawiadomienie o wyborze ofertyw zakresie pakietów 2,4,6
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

39/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

37/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa - Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

35/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę systemów do wzbogacania osocza i koncentratu szpiku
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia siwz
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży medycznej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

33/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów kręgosłupowych i endoprotez 2016 II
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietów 1-2,5,8-10
» Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietów 3;4;6-7;11
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów ortopedycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia siwz
» Sprostowanie wyjaśnień
» Sprostowanie wyjaśnień2
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia siwz 2
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach w zakresie Pakietów 1-14,18-25,27-29,31-32,34
» Informacja o wynikach w zakresie Pakietów 15-17,26,30,35,36,38-40, odrzuceniach ofert i wykluczeniach wykonawców a także unieważnieniu pakietów
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużuwalnych w procesach sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach w zakresie pakietu nr 11
» Informacja o wynikach w zakresie pakietów od 1 do 10 i od 12 do 14
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę elementów wyposażenia meblowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Informacja
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do artroskopii
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczania testu jakości płytek
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę pieca konwekcyjno-parowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

8/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację, montaż i konfigurację serwerów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Informacja o wynikach w zakresie Pakietu nr 1
» Informacja o wynikach w zakresie Pakietu nr 3
» Informacja o wynikach w zakresie Pakietu nr 2,4; unieważnienie postępowania na pakiet nr 5
» Informacja o unieważnienu oceny ofert, w zakresie pakietu nr 2
» Informacja unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę druków i teczek
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacje
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Sprostowanie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - sprostowanie
» Załącznik nr 4 do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Informacja o wynikach
» Unieważnienie wyników
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

76/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych - leków dla Oddziału zamiejscowego Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

57/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Sprostowanie
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Informacja o wynikach

72/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych (leków) - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych, wykluczonych wykonawcach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

74/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Sprostowanie wyjaśnień
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

68/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia meblowego (krzeseł obrotowych, taboretów, foteli)
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie czynności wyboru oferty w zakresie pakietu nr 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu nr 2

70/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych, (mrożonek; warzyw i owoców)
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie czynności wyboru oferty w zakresie pakietu nr 1 i 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 1 i 2

66/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych (leków) i opatrunków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja siwz
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Sprostowanie
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w zakresie Pakietu nr 2 i 3
» Informacja o wynikach - 2
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

69/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemii gospodarczej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

67/2015 Przetarg nieograniczony na zakup elektronarzędzi chirurgicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

64/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę wieży artroskopowej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

59/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę szafy termostatycznej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

60/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowych II
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

62/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Oddział Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

61/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

54/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych produktów spożywczych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie czynności wyboru oferty w zakresie pakietu nr 1
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 1

55/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

56/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do oddziału zamiejscowego Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

52/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego II (respiratorów, aparatu do znieczuleń, kardiomonitorów parametrów życiowych, aparatu RTG z ramieniem C
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

53/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych - mięso i produkty mięsne
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

46/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę worków i toreb
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

SZP.273-2/2015 II Przetarg nieograniczony na zbycie przewoźnego aparatu RTG, ze stanowiskiem skopii z TV Compact 7700
» Ogłoszenie o zbyciu, wraz z załącznikami
» Ogłoszenie o wyniku przetargu

51/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę elementów wyposażenia meblowego (meble medyczne)
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

47/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów ortopedycznych 2015 II
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogloszenia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów 1-22, 24-29
» Unieważnienie czynności wyboru oferty na pakiet nr 21
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów 21,23

44/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego rehabilitacyjnego etap IV
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

43/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych w procesie sterylizacji - 3
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SZP.273-1/2015 Przetarg nieograniczony na zbycie przewoźnego aparatu RTG, ze stanowiskiem skopii z TV Compact 7700
» Ogłoszenie o zbyciu z załącznikami

37/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi chirurgicznych 2015
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Sprostowanie odpowiedzi
» Zawiadomienie o wyborze ofert

42/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa - Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze ofert

35/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów do znieczuleń
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmienie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
» Informacja o zmienie ogłoszenia2
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia2
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

34/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa dla Oddziału Rehabilitacji Balneologii I Medycyny Fizykalnej - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze ofert

30/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli cz. III
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze ofert

26/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Załącznik nr 2 w formacie .xls
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze ofert

33/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego - fotela taboretów i ssaków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze ofert

29/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych w procesie sterylizacji - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Sprostowanie
» Zawiadomienie o wyborze oferty

32/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę filtrów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

11/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez , implantów kręgosłupowych i ortopedycznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów 2-8,10,13-21,23-28,31-34,37,unieważnieniach
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów 11,22,29,30,35,36

27/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli cz.II
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 1
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 2

28/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę ostrzy do golarek
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

23/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego 2015 ETAP II
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

21/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych leków i opatrunków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie pakietu nr 1
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę systemów do pozyskiwania bogatopłytkowego osocza
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

14/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych w procesie sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 3
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów od 1-2 i 4-10

20/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego 2015
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

17/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

15/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla ZDL i ZDO
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o wyborze oferty2

8/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

5/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników mikrobiologicznych i innych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

3/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzetu laboratoryjnego 2015
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie pakietu nr 4
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 4

2/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego 2015
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Zawiadomienie o wyborze oferty

75/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi chirurgicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Wyjaśnienia 2
» Wyniki

71/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych w procesie sterylizacji - 5
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyniki

74/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 2015
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

73/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę druków i teczek
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o wyborze oferty 2

72/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemii gospodarczej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty
» Zawiadomienie o wyborze oferty

70/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych, (mrożonek; warzyw i owoców)
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja
» Zawiadomienie o wyborze oferty

69/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

68/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty

25/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do zabiegów artroskopii wraz z dzierżawą sprzętu i szkoleniem z zakresu implantacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

65/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

64/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz 2
» Informacja o zmianie ogłoszenia2
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
» Zawiadomienie o wyborze oferty

63/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

55/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

67/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych i staplerów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Sprostowanie
» Zawiadomienie o wyborze oferty

60/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

59/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
<

50/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych ( leków) i wyrobów medycznych cz.2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Załącznik nr 2 - format xls
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 7

SZP.273-8/2014 Przetarg nieograniczony na zbycie samochodu FORD TRANSIT
» Ogłoszenie o zbyciu z załącznikami
» Wyniki

57/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę worków i toreb - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

46/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych produktów spożywczych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie Pakietu nr 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu nr 2
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie Pakietu nr 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu nr 2

30/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

44/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę worków i toreb
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

49/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych - mięso i produkty mięsne
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie Pakietu nr 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu nr 2

43/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych w procesie sterylizacji - 4
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

48/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów kręgoslupowych cz.2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

47/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego 2014
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacje o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacje o zmianie ogłoszenia2
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu czynności w zakresie Pakietu nr 2
» Sprostowanie zawiadomienia o unieważnieniu czynności w zakresie Pakietu nr 2
» Zawiadomienie o unieważnieniu czynności w zakresie Pakietu nr 4
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu nr 4
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 2
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SZP.273-7/2014 Przetarg nieograniczony na zbycie samochodów
» Ogłoszenie o zbyciu z załącznikami
» Zawiadomienie o wyborze oferty

40/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań moczu 2014
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

41/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o wynikach

38/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunologii transfuzjologicznej z dzierżawą analizatora i dostawą materiałów eksploatacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

35/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunochemicznych metodyka monotesty, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawę analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje
» Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

22/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków i wyrobów medycznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - sprostowanie - plik właściwy
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie

32/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji narzędzi i powierzchni
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Informacja o wynikach

29/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Wyniki- unieważnienie

VI Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie majątku szpitala - sprzętu VI składanie ofert 29.05.2014
» Ogłoszenie o zbyciu
» Zalacznik nr 2 poz 2,3
» Zalacznik nr 2 poz 4,5,6
» Zalacznik nr 2 poz 7,8
» Wyniki przetargu

28/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, chleba, bułek, rogali i bułki tartej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę bielizny pościelowej, poduszek, koców, ręczników oraz kompletów operacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie
» Informacja o wynikach

18/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów kręgosłupowych 2014
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

20/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań medycznych 2014
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenieo zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
» Modyfikacja siwz
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych w procesie sterylizacji - 3
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

V Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie majątku szpitala - sprzętu
» Ogłoszenie o zbyciu
» Zalacznik nr 2 poz 1,2
» Zalacznik nr 2 poz 3,4,5
» Zalacznik nr 2 poz 5
» Zalacznik nr 2 poz 6,7,8
» Zalacznik nr 2 poz 9,10
» Wyniki przetargu

IV Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie majątku szpitala - sprzętu
» Ogłoszenie o zbyciu
» Zalacznik nr 2 poz 1,2
» Zalacznik nr 2 poz 3,4,5
» Zalacznik nr 2 poz 5
» Zalacznik nr 2 poz 6,7,8
» Zalacznik nr 2 poz 9,10
» Zalacznik nr 2 poz 11,12
» Wyniki przetargu

11/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

III Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie majątku szpitala - sprzętu
» Ogłoszenie o zbyciu
» Zalacznik nr 2 poz 1,2
» Zalacznik nr 2 poz 3,4,5
» Zalacznik nr 2 poz 5
» Zalacznik nr 2 poz 6,7,8
» Zalacznik nr 2 poz 9,10
» Zalacznik nr 2 poz 11,12

2/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do krioterapii
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

8/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla sterylizacji - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badania jakości płytek wraz z dzierżawą analizatora , serwisem i materiałami ekploatacyjnymi
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi monitorowania, zwalczania szkodników - dezynsekcji, deratyzacji w obiektach SPWSZCHU im Dr. J.Daaba w Piekarach Śląskich (w tym oddziału zamiejscowego)
» Ogłoszenie
» Zmiana ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

II Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie majątku szpitala - sprzętu
» Ogłoszenie o zbyciu
» Zalacznik nr 2 poz 1,2
» Zalacznik nr 2 poz 3,4,5
» Zalacznik nr 2 poz 5
» Zalacznik nr 2 poz 6,7,8
» Zalacznik nr 2 poz 9,10
» Zalacznik nr 2 poz 11,12,13
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków piorąco dezynfekcyjnych na rzecz Pralni SPWSZCHU im Dr J. Daaba w Piekarach Śląśkich
» Ogłoszenie

89/2013 Dostawa odczynników do VIDAS
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie majątku szpitala - sprzętu
» Ogłoszenie o zbyciu
» Zalacznik nr 2 poz 1,2
» Zalacznik nr 2 poz 3,4,5
» Zalacznik nr 2 poz 5
» Zalacznik nr 2 poz 6,7,8
» Zalacznik nr 2 poz 5
» Zalacznik nr 2 poz 9,10
» Zalacznik nr 2 poz 11,12,13

85/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli dla ZDO cz.2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

84/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

77/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów - Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

61/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę systemów do pozyskiwania bogatopłytkowego osocza
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu czynności w zakresie pakietu nr 3
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 3

81/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę folderów i naklejek informacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę 5 sztuk tablic pamiątkowych
» Zaproszenie

34/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę druków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia-modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia-modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia-modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

80/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli dla zakładu diagnostyki obrazowej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia. modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę telewizorów LCD, pamięci przenośnej i uchwytów do tv
» Zaproszenie

67/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów czystościowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia. modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

69/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia. modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

65/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjasnienia
» Ogłoszenie- zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Zawiadomienie o unieważnieiu wyboru oferty w zakresie pakietu nr 5
» Zawiadomienie o unieważnieiu postępowania w zakresie pakietu nr 5

59/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi modyfikacje
» Ogłoszenie zmiana
» Ogłoszenie zmiana TED
» Odpowiedzi modyfikacje
» Ogłoszenie zmiana
» Ogłoszenie zmiana TED
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

55/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic pamiątkowych
» Zaproszenie

70/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę folderów, broszur i plakietek
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

66/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

64/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych ( leków ) cześć 4 powtórka
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Sprostowanie wyjaśnień do SIWZ
» Ogłoszenie - zmiana TED
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

60/2013 Przetarg nieograniczony na dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki RTG MR TK Codonics Si
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

57/2013 Przetarg nieograniczony na dostawa szklanych wyrobów laboratoryjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

51/2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające dostawa endoprotez
» Ogłoszenie

47/2013 Przetarg nieograniczony na budowę internetowej platformy usług publicznych e-Szpital
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostarczenie tablicy informacyjnej
» Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostarczenie 5-ciu sztuk tablic informacyjnych
» Zaproszenie

46/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego radiologicznego dla Zakładu diagnostyki obrazowej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Sprostowanie
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

37/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora zapasowego do badań parametrów krytycznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki

49/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów kręgosłupowych cz.2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Ogłoszenie- zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniach, odrzuceniach, wykluczeniach
» Zawiadomienie o unieważnieiu wyboru oferty w zakresie pakietu nr 4
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 4
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

44/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę leków uzupełnienie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

39/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów czystościowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie-zmiana
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie wyników w zakresie pakietu nr 1
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie wyników w zakresie pakietu nr 1
» Zawiadomienie o unieważnieiu pakietu nr 1

43/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę leków część 4
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

33/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę żywności
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie zmiana
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

41/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę leków część 3
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Modyfikacje, wyjaśnienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie- zmiana2
» Ogłoszenie- zmiana2 TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w pakiecie nr 6 i odrzucenia ofert na pakiet nr 6
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu nr 6
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

40/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów kręgosłupowych wraz z użyczeniem instrumentarium, kontenerów i banków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

35/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do barwienia preparatów wraz z dostawą odczynników
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

36/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

31 Przetarg nieograniczony na dostawę stacji transformatorowej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29/2013 Zamówienie z wolnejręki na dostawę środków dezynfekcyjnych
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28/2013 Zamówienie z wolnejręki na dostawę produktów farmaceutycznych ( antybiotyków)
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

6 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz, modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27 Przetarg nieograniczony na dostawę transformatora o mocy 1250kVA
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o dialogu technicznym dot. wyposażenia zakładu diagnostyki obrazowej
» Regulamin Dialogu Technicznego
» Zaproszenie z wnioskiem

23 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli ze stali nierdzewnej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja - zmiana ogłoszenia
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Ogłoszenie - zmiana ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie -

12 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego oraz akcesoriów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjasnienia do siwz
» Ogłoszenie- zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy Pakietu nr 22
» Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy Pakietów od nr 1 do nr 21
» Zawiadomienie o unieważnieiu wyboru oferty w zakresie pakietu nr 5
» Zawiadomienie o unieważnieiu postępowania w zakresie pakietu nr 5
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dostawą odczynników i z pakietem startowym
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia
» Unieważnienie

18/2013 Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu i dostawę folderów informacyjnych, broszur informacyjnych, plakietek informacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie-zmiana2
» Wyjaśnienia 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie i dostawę tablic
» Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic pamiątkowych
» Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic informacyjnych
» Wyjaśnienia

8/13 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15/13 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14/13 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia - przedłużenie terminu
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9/13 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań parametrów krytycznych,materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawę analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmienie ogłoszenia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5/2013 Przetarg nieograniczony na dostawa podłoży gotowych, testów, odczynników dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjasnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o unieważnieniu

3/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» wyjaśnienia, modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia - 2
» Ogłoszenie- zmiana - 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę nici i staplerów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie - zmiana - 2
» Wyjaśnienia - 2
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów kręgosłupowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego - uzupełnienie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych - leków część 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Informacja- zmiana
» Ogłoszenie- zmiana
» Modyfikacja SIWZ
» Informacja- zmiana 2
» Ogłoszenie- zmiana 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o unieważnieniu wyników w zakresie pakietu 12
» Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 12

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia » Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Konkurs na dostawę tablic informacyjnych
» Zaproszenie
» Wyjaśnienia

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków - uzupełnienie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych - leków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje
» Ogłoszenie - zmiana
» Sprostowanie
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 2 - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 2 - Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji narządzi i powierzchni
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Wyniki
» Unieważnienie wyników dla Pakietu nr 1
» Wyniki dla Pakietu nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi chirurgicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży do posiewu krwi i płynów wraz z dzierżawą aparatu
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Ogłoszenie - zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników mikrobiologicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Ogłoszenie - zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorów - uzupełnienie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Ogłoszenie - zmiana 2
» Odpowiedzi i modyfikacje 2
» Wyniki
» Unieważnienie Pakietu nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań biochemicznych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Ogłoszenie-zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Sprostowanie omyłki pisarskiej

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunochemicznych metodyka monotesty, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie-zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunochemicznych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie-zmiana TED
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży medycznej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi-mikrometody i badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki

Dostawa druków, druków medycznych, kopert, ksiąg i plakatów - zapytanie o cenę
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego - pawilon diagnostyczno-zabiegowy
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia, modyfikacje, przedłużenie terminu
» Ogłoszenie zmiana TED
» Wyniki
» Wyniki pakiet 26

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi
» Wyniki
» Unieważnienie wyników pakiet 3
» Wyniki pakiet nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje, zmiana terminu
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zamkniętego systemu do pobierania krwi i barwników oraz odczynników
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarki wydruków RTG,TK i MR - Codonics Horizon Ci
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę systemów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje, zmiana terminu
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego chirurgicznego 2 - wózki transportowe, stoliki mayo
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje, zmiana terminu
» Ogłoszenie - zmiana TED
» Ogłoszenie zmiana 2
» Modyfikacje, zmiana terminu
» Ogłoszenie - zmiana 2 TED
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszeniezmiana
» Wyjaśnienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych 2012
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje, przesunięcie terminu
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablic
» Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 2012
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty, odrzuceniach, wykluczeniach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego rehabilitacyjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie zmiana
» Załącznik nr 2,3
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie- o zmianie ogłoszenia
» Wyniki
» Unieważnienie wyników pakiet 1 i 2
» Wyniki pakiet 1 i 2

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa 2012r
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego anestezjologicznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia, modyfikacje, przedłużenie terminow
» Ogłoszenie-zmiana
» Załącznik nr 2
» Ogłoszenie-zmiana TED
» Wyjaśnienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego chirurgicznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia, modyfikacje, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Załącznik nr 2
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Załącznik nr 2
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje, przesunięcie terminu
» Ogłoszenie- zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty, odrzuceniach, wykluczeniach

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez i implantów kręgosłupowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia SIWZ
» Wyniki
» Anulowanie Wyników na pakiet 30 informacja o powtórzeniu oceny na pakiet 30
» Wyniki pakiet 30

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń używanych na salach operacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - Piekary Śląskie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze ofert
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż majątku trwałego Szpitala
» Ogłoszenie o sprzedaży samochodu transportowego FORD TRANSIT KOMBI 330M
» Rozstrzygnięcie przetargu
» Ogłoszenie o sprzedaży lampy operacyjnej MARTIN ML 720HX
» Rozstrzygnięcie przetargu
» Ogłoszenie o sprzedaży analizatora ALCYON 300
» Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych i staplerów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia, przedłużenie terminów
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie systemu obsługi laboratorium
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie zmiana1
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie zmiana2
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę kompleksowego wyposażenia centralnej steryliatorni
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia,modyfikacje,przedłużenie terminów
» Ogłoszenie-zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Wyniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na serwer bazodanowy
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów Piekary
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników immunochemicznych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora ( 14 rodzajów oznaczeń)
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Sprostowanie
» Wybór oferty - wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników immunochemicznych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego ( 5 rodzajów oznaczeń)
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Wybór oferty - wyniki
» Sprostowanie

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego M1
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych tj. central klimatyzacyjnych 2 szt. i centrali nawiewno-wywiewnej 1 szt. ...
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników do metod manualnych , zamkniętego systemu do pobierania krwi, pasków nasączonych gradientem stężeń antybiotyku
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie
» Wyjasnienia i modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia-modyfikacje
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia-modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży do posiewu krwi i płynów z jam ciała wraz z dzierżawą aparatu i przeszkoleniem personelu z obsługi
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych tj. central klimatyzacyjnych i centrali nawiewno-wywiewnej ...
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla strefy zabiegowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J.Daaba w Piekarach Śląskich.
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Załącznik nr 2
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia - modyfikacje, załącznik nr 2
» Ogłoszenie-zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę wózka transportowego 2 szt., aparatu RTG przewoźnego 1 szt., kompletu ochrony radiologicznej 1 szt. i aparatu EKG 1 szt. .
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoż gotowych, testów i odczynniki do mikrobiologicznych metod manualnych.
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Odpowiedzi - modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg ograniczony na dostawę endoprotez bezcementowych szyjkowo-przynasadowych.
» Ogłoszenie
» Informacja o wynikach spełniania warunków udziału
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Modyfikacje-wyjaśnienia
» Ogłoszenie-zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze ofert
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia - Modyfikacja
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» Ogłoszenie- zmiana TED
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» Ogłoszenie- zmiana TED
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia - przedłużenie terminów
» Wyjaśnienia - przedłużenie terminów
» Ogłoszenie-zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych do narzędzi chirurgicznych i powierzchni
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia,modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów kręgosłupowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Modyfikacja SIWZ - przedłużenie terminów
» Ogłoszenie- zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie czynności wyboru oferty na pakiety 3,11,20
» Zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 3,11,20
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia - , modyfikacje,przedłużenie terminów
» Ogłoszenie-zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie wyboru oferty na pakiet 8
» Zawiadomienie o wyborze oferty - Pakiet 8
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń używanych na salach operacyjnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ,modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, chleba, bułek i bułki tartej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych - leków - uzupełnienie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana TED
» Wyniki- unieważnione
» Unieważnienie woboru ofert
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Konkurs ofert na wykonanie tablic
» Zaproszenie

Przetarg ograniczony na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
» Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, barkowego i łokciowego a także implantów kręgosłupowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacja
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyniki w zakresie pakietów 1-20,24-28,30-32
» Wyniki w zakresie pakietów 21,22,23,29
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 2010
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie
» Pytania odpowiedzi i modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - dla Oddziału Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - dla szpitala Piekary Śląskie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę szwów chirurgicznych i staplerów
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Odpowiedzi i sprostowanie
» Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana1
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników immunochemicznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Wyjaśnienia siwz - przedłużenie terminów
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów farmaceutycznych(leków)
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Sprostowanie
» Odpowiedzi na pytania, modyfikacje
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Ogłoszenie o zamówieniu zmiana
» Odpowiedzi na pytania, modyfikacje
» Ogłoszenie o zamówieniu zmiana1
» Ogłoszenie o zamówieniu zmiana2
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowych wyrobów papierowych, prześcieradeł używanych na salach operacyjnych, odzieży medycznej:
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia modyfikacje siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia modyfikacje siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1
» Wyjaśnienia modyfikacje siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3
» Wyjaśnienia modyfikacje siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia5
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym II pisemnym na zbycie majątku trwałego:
» Ogłoszenie o zbyciu w formie przetargu niegraniczonego aparatu USG z ramieniem C typu OEC 7700ES - uszkodzonego
» Formularz ofertowy i załaczniki do ogłoszenia
» Wybrano kupującego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie majątku trwałego:
» Ogłoszenie o zbyciu w formie przetargu niegraniczonego aparatu USG z ramieniem C typu OEC 7700ES - uszkodzonego
» Ogłoszenie o braku wyłonienia nabywcy

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG do badania stawów biodrowych u niemowląt
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Pytania, odpowiedzi, modyfikacja, przedłużenie terminu
» Wyniki anulowane
» Wyniki po powtórzeniu oceny ofert
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych - przetarg uzupełniający
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o proteście i wezwanie do przystąpienia
» Rozstrzygnięcie protestu
» Informacja o dokonaniu czynności, modyfikacje,odpowiedzi, przedłużenie terminów
» Ogłoszenie- zmiana
» Odpowiedzi na pytania 2
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów kręgosłupowych i endoprotez
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Pytania, odpowiedzi, modyfikacja, przesunięcie terminów
» zmiana treści ogłoszenia
» zmiana ogłoszenia
» Pytanie, odpowiedź
» Sprostowanie modyfikacji i zał nr 4 - umowa po modyfikacjach
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wydruków z drukarki RTG,TK i MR
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia, modyfikacja
» Zmiana ogłoszenia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie
» Pytania i modyfikacje
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Oddziału Szpitala - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala - Piekary Śląskie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych jednorazowych podstawowych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie
» Pytania,modyfikacja
» Wyniki
» Informacja o powtórzeniu czynności oceny ofert pakiet 8 i 11
» Wyniki Pakiet 8 i 11
» Informacja o powtórzeniu czynności oceny ofert pakiet 2,9 i 10
» Wyniki Pakiet 2,9 i 10
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli do apteki szpitalnej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia, przesunięcie terminu składania ofert
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków, hemostatyków wchłanianych, plastrów, bandaży, kompresów, waty medycznej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia i modyfikacja
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia apteki w specjalistyczne urządzenia i sprzęty apteczne wraz z montażem
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Pytania i modyfikacja
» Ogłoszenie
» Pytania i odpowiedzi
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu ultrasonograficznego ...
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Pytania, modyfikacja, przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
» Pytanie i odpowiedź
» Ogłoszenie - zmiana
» Wybrano oferty


Przetarg nieograniczony na dostawę systemu archiwizacji i radiologicznego systemu informatycznego wraz z e sprzętem i wdrożeniem
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz, przesunięcie terminu składania ofert
» Zmiana ogłoszenia
» Informacja o proteście, wezwanie do przyłączenia
» Rozstrzygnięcie protestu
» Modyfikacja siwz i przedłużenie terminu
» Zmiana ogłoszenia
» Sprostowanie
» Wyniki


Przetarg nieograniczony na dostawę stołów do pionizacji - 2szt.
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Modyfikacja siwz
» Pytania do siwz i wyjaśnienia
» Wyniki


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - dla Oddziału Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - dla szpitala Piekary Śląskie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o proteście
» Rozstrzygnięcie protestu
» Modyfikacja siwz, przedłużenie terminów, wyjaśnienia
» Sprostowanie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacja
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę 18 szt. łóżek ortopedycznych dla oddziału rehabilitacyjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia
» Modyfikacja siwz i przedłużenie terminu składania ofert
» Sprostowanie ogłoszenia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego CPM dla oddziału rehabilitacyjnego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa nici i staplerów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz oraz przesunięcie terminu składania ofert
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa leków
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz oraz przesunięcie terminu składania ofert
» Wyjaśnienia do siwz oraz przesunięcie terminu składania ofert
» Wyniki
»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu ultrasonograficznego ...
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Usługi(do gory)

K/10/16 Konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu dyżurów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» unieważnienie konkursu

Szp.270-81/2016 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacje zapisów siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

66-2016 Usługa autoryzowanego serwisu aparatu RTG Ge Proteus XR/A
» Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia

K/9/2016 Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie badań specjalistycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Informacja o wynikach

56-2016 Usługa Aktualizacji dokumentacji projektowej miejsca startu i lądowań helikopterów
» Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia

K/8/16 Konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu dyżurów pielęgniarek i ratowników medycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

48/2016 Usługi kontraktu serwisowego rezonansu magnetycznego Magnetom Espree Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szp.270-52/2016 Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o zmianie ogloszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

60/2016 Przetarg nieograniczony na usługę serwisu sprzętu medycznego - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje zapisów siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Wyniki postępowania
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

50/2016 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacje zapisów siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Sprostowanie
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

46/2016 Przetarg nieograniczony na usługę serwisu sprzętu medycznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje zapisów siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacjia, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
» Unieważnienie postępowania

43/2016 Zamówienie z wolnejręki na usługę przeglądów szaf wentylacyjno-klimatyzacyjnych
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

K/7/16 Konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu konsultacji specjalistycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Informacja o wynikach

44/2016 Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje zapisów siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

K/6/16 Konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu radiologi i diagnostyki obrazowej
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Ogłoszenie - modyfikacja
» Modyfikacja SWK
» Wyniki konkursu

K/5/16 Konkurs ofert na świadczenia konsultacje specjalistyczne IV
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

38/2016 Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje zapisów siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

34/2016 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania aktualizacji projektowej komplesu magazynowo garażowego - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Informacja o unieważnieniu postępowania

31/2016 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania aktualizacji projektowej komplesu magazynowo garażowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o unieważnieniu postępowania

K/4/16 Konkurs ofert na konsultacje specjalistyczne III
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Unieważnienie konkursu

24/2016 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o wynikach
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22/2016 Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia Oddziału zamiejscowego Kochcice
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

K/3/16 Konkurs ofert na dyżury diagnostów laboratoryjnych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

20-2016 Usługa autoryzowanego serwisu MR i TK produkcji Ge
» Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia

21-2016 Usługa autoryzowanego serwisu aparatów RTG produkcji Siemens
» Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia

K/2/16 Konkurs ofert na konsultacje specjalistyczne II
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» wynikik216

6/2016 Przetarg nieograniczony na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe 2016
» Zapytanie ofertowe
» Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert
» Wyjaśnienia do zapytania ofertowego
» Wyniki

K/1/2016 Konkurs ofert na konsultacje specjalistyczne
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

75/2015 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia i OC
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyniki
» Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia

K/8/2015 Konkurs ofert na transport sanitarny 2016
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyjaśnienia
» Wyniki

K/9/2015 Konkurs ofert na badania specjalistyczne 2016
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki

65/2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany dźwigów szpitalnych
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe na usługę archiwizacji dokumentów 2
» Zapytanie ofertowe

K/7/2015 Konkurs ofert na dyżury pielęgniarskie i ratowników medycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

K/6/2015 Konkurs ofert na dyżury lekarskie
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

58-2015 Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania czystości
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na usługę archiwizacji dokumentów
» Zapytanie ofertowe
» Odwołanie zapytania

K/5/2015 Konkurs ofert na dyżury lekarskie kręgosłupowe
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

K/4/2015 Konkurs ofert na badania laboratoryjne toksykologii metali
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

K/3/2015 Konkurs ofert na badania laboratoryjne 2015
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» modyfikacja SWK
» Wyjaśnienia do swk
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyniki konkursu

41/2015 Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia 2015
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyniki

39/2015 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów - Kochcice
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

K/2/2015 Konkurs ofert na usługę transportu sanitarnego 2
» Ogłoszenie
» SZczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

24/2015 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

K/1/2015 Konkurs ofert na usługę transportu sanitarnego
» Ogłoszenie
» SZczegółowe warunki konkursu
» Unieważnienie postępowania

22/2015 Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia oddziału Kochanowice- Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Modyfikacja siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe 2015 -2016 II
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia do zapytania

16/2015 Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia i OC
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
» Wyjaśnienia do SIWZ 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty

13/2015 Przetarg nieograniczony na usługę serwisowania sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
» Wyjaśnienia do siwz 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe 2015 -2016
» Ogłoszenie
» Modyfikacja zapytania ofertowego
» Wyjaśnienia 1 do zapytania ofertowego
» Wyjaśnienia 2 do zapytania ofertowego
» Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
» Zawiadomienie o unieważnieniu

K/7/2014 Konkurs ofert na badania specjalistyczne
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Zawiadomienie o wyborze oferty

K/6/2014 Konkurs ofert na dyżury pielęgniarskie i ratowników medycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Zawiadomienie o wyborze oferty

51/2014 Przetarg nieograniczony na usługę autoryzowanego serwisu sprzętu medycznego 2
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

33/2014 Przetarg nieograniczony na usługę autoryzowanego serwisu sprzętu medycznego
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie
» Zawiadomienie o unieważniniu postępowania

45/2014 Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia Szpitala
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

K/4/2014 Konkurs ofert na dyżury lekarskie w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Zawiadomienie o rozstrzygnięciu - Wyniki konkursu

37/2014 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych - Kochcice - 2
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

31/2014 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24/2014 Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

16-14 Serwis programów z rodziny Mediqus
» Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

21-14 Przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia Oddziału zamiejscowego Kochanowice Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe
» Zaproszenie wraz z załącznikami
» Wyjaśnienia, modyfikacja

19-14 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC szpitala
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Wyjaśnienia 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty

K/3/2014 Konkurs ofert na konsultacje specjalistyczne cz.2
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Zawiadomienie o wyborze oferty

K/2/2014 Konkurs ofert na dyżury diagnostów laboratoryjnych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja szczegółowych warunków konkursu
» Zawiadomienie o wyborze oferty

12-14 Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania czystości
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Informacja o zmianie ogloszenia
» Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9-14 Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia do siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

K/1/2014 Konkurs ofert na transport sanitarny
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

K/8/2013 Konkurs ofert na konsultacje specjalistyczne
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

K/7/2013 Konkurs ofert na badania specjalistyczne
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

83/2013 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów kuchennych - Kochcice 2
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Modyfikacja
» Ogłoszenie - zmiana
» Modyfikacja
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

K/6/13 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie dyżyrów pielęgniarskich i ratowników medycznych
» Ogłoszenie o konkursie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

K/5/13 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie dyżyrów lekarskich
» Ogłoszenie o konkursie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

72/2013 Serwis PACS/RIS
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

74/2013 Inspektorzy nadzoru - dodatkowe
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

78/2013 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów kuchennych - Kochcice
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Modyfikacja

K/2/13 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego dla Oddziału Rehabilitacji Balneologii i Medycyny Fizykalnej KOchanowice Kochcice ul. Zamkowa 1
» Ogłoszenie o konkursie
» Szczegółowe warunki konkursu

K/4/13 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na zabezpieczenie świadczenia usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich kręgosłupowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez co najmniej 6 lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
» Ogłoszenie o konkursie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Wyniki konkursu

K/3/13 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań TK i RTG
» Ogłoszenie o konkursie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Odpowiedzi
» Ogłoszenie o konkursie - zmiana
» Wyniki konkursu

50/2013 Serwis sprzętu GE
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

73/2013 Serwis sprzetu AGFA
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

58/2013 Zamówienie uzupełniające - inspektora nadzoru - Kochcice
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

32/2013 Serwis MR
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

68/2013 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów medycznych - Kochcice
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

63-2013 Usługa inspektora Nadzoru
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

K/1/13 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań TK i densytometrii
» Ogłoszenie o konkursie i szczegółowe warunki konkursu
» Sprostowanie
» Wyniki

53/2013 Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia Szpitala
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacja
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

50/2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na serwis TK i RTG
» Ogłoszenie

38/2013 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów komunalnych Kochcice 2
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

32/2013 Zamówienie z wolnejręki na usługę serwisu rezonansu megnetycznego
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia do siwz
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie inst. sanitarnych w tym c.o.
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe
» Zaproszenie wraz z załącznikami
» Wyjaśnienia

20/2013 Przetarg nieograniczony na ochrone osób i mienia oddziału zamiejscowego Kochanowice Kochcice ul. Zamkowa 1
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Zawiadomienie o wyborze oferty 2
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21/2013 Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych - Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i OC
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi
» Ogłoszenie zmiana 2
» Modyfikacje do SIWZ
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

KOnkurs na usługi medyczne w zakresie badań specjalistycznych - konkurs 2
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» sprostowanie
» Rozstrzygnięcie


KOnkurs na usługi medyczne w zakresie dyżurów pielęgniarskich i ratowników medycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygnięcie

78/2012 Przetarg nieograniczony na usługę inspektora nadzoru technicznego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zmiana

KOnkurs na usługi medyczne w zakresie badań specjalistycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe warunki konkursu
» Rozstrzygniecie

Przetarg nieograniczony na usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych Oddziału Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie - zmiana
» Wyniki

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie zabiegów hemodializy
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia wraz z dostawą, montażem i serwisem systemu antynapadowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów 2- powtórzenie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów medycznych niebezpiecznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi inspektora nadzoru ...
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wezwanie do przyłaczenia się do postępowania odwoławczego, kopia odwołania
» Procedury edit
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie - zmiana
» Ogłoszenie - zmiana TED
» Odpowiedzi, modyfikacje2
» Ogłoszenie - zmiana2
» Ogłoszenie - zmiana2
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Unieważnienie wyboru oferty
» Zawiadomienie o wyborze oferty 2
» Unieważnienie wyboru oferty 2
» Zawiadomienie o wyborze oferty 3

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia Oddziału Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej Kochanowice-Kochcice ul. Zamkowa 1
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i OC
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia
» Modyfikacje
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów z oddziału zamiejscowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie na życie
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
» Wyjaśnienia do SIWZ
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie badań specjalistycznych 2
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Przedłużenie terminu składania ofert
» Wyniki konkursu

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie transportu sanitarnego 3
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Rozstrzygnięcie konkursu

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja Istosnych Warunków Zamówienia
» Ogłoszenie
» Odpowiedzi - modyfikacja
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie transportu sanitarnego 2
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Unieważnienie konkursu

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie konsultacji specjalistycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert
» Wyniki konkursu

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie dyżurów lekarskich 2
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Zawiadomienie o wyborze ofert

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie badań specjalistycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Modyfikacja
» Modyfikacja2
» Zawiadomienie o wyborze oferti unieważnieniu

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie dyzurów pielęgniarskich i ratowników medycznych
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Zawiadomienie o wyborze ofert

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie transportu sanitarnego
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Modyfikacja SWK na transport oraz przedłużenie terminów
» SWK po modyfikacji
» Ogłoszenie-zmiana
» Unieważnienie postępowania

Konkurs ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie dyżurów lekarskich:
» Ogłoszenie
» Szczegółowe Warunki Konkursu
» Ogłoszenie-zmiana
» Modyfikacja SWK, przedłużenie terminów
» Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i rozbudowy pawilonu diagnostyczno - zabiegowego w zakresie Odziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
» Ogłoszenie
» Ogłoszenie-zmiana

Przetarg ograniczony na Prace sanitarno-pielęgnacyjne w parku w Kochcicach
» Ogłoszenie
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych Oddziału Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia SPWSZCHU im Dra J.Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie- zmiana
» Modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie opieki medycznej - zabezpieczenie świadczenia usług medycznych w zakresie anestezjologicznych i intensywnej terapii w ramach dyżurów lekarskich
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia Oddziału Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej Kochanowice-Kochcice ul. Zamkowa 1
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
» Sprostowanie
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów II
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej II
» Ogłoszenie
» SIWZ
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia SIWZ
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia SPWSZCHU im Dra J.Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Wyjaśnienia, Modyfikacja
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg ograniczony na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
» Ogłoszenie
» Unieważnieniepostępowania

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej Modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia, modyfikacje
» Ogłoszenie- zmiana
» Modyfikacja
» Wyniki

Przetarg nieograniczony usługi w zakresie opieki medycznej - zabezpieczenie świadczenia usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich ...
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych oraz transportu sanitarnego.
» Ogłoszenie
» Regulamin konkursu
» Załączniki nr 2 i 3 - formularze ofert
» Aneks do Regulaminu konkursu
» Wyjaśnienia

Usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej.
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej.
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej.
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej.
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej.
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie świadczenia usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich ...
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi inspektora nadzoru ...
» Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych w zakresie badań świadczonych przez laboratoria medyczne tj. badań mikrobiologicznych
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania czystości i obsługę pozamedyczną Szpitala
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie
» Wyjaśnienia, modyfikacja, przedłużenie terminów
» Ogłoszenie zmiana
» Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na usługę obsługi serwisowej tomografu komputerowego
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie zmiana
» Wyjaśnienia siwz,modyfikacja
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia oddziału Kochcice
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów
» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na Usługę transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych 2

» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyniki
<

Przetarg nieograniczony na Usługę transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych

» Ogłoszenie
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia
» Unieważnienie postępowaniaRoboty(do gory)

42/2016 Przetarg nieograniczony na MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

31-15 Przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i wykonanie awaryjnej wymiany dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Głównym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Wyjaśnienia do siwz
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze ofert
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

77-14 Roboty dodatkowe do Modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Etap II » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

66-14 Przetarg nieograniczony na remont posadzek i łazienek oddziału II

» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

53-14 Przetarg nieograniczony na Modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Etap II.
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zamówieniu zmiana
» Modyfikacja SIWZ
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

56-14 Przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i instalacja systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku głównym Oddziału Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w 42-713 Kochanowicach Kochcicach ul.Zamkowa 1 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja siwz
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

75-13 Przetarg nieograniczony na Modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Modyfikacja SIWZ
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
» Modyfikacja SIWZ 2
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

56-13 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie prac dla zapewnienia publicznego dostępu do Internetu na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o zmianie ogłoszenia
» Odpowiedzi, modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

90/2013 Roboty dodatkowe ZDL
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

88/2013 Roboty dodatkowe ZDO
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

82/2013 Roboty dodatkowe do Termomodernizacja - Kochcice
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

71/2013 Roboty dodatkowe na termomodernizację
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

48/2013 Roboty dodatkowe na termomodernizację
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych w ramach zadania: Modernizacja rozdzielni głównej nN wraz z połączeniem z rozdzielnią sN
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych w ramach zadania: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Obrazowej
» Ogłoszenie o zamówieniu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana ogłoszenia
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana ogłoszenia2
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana ogłoszenia3
» Wyjaśnienia i modyfikacje
» Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana ogłoszenia3 TED
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Przetarg nieograniczony na termomodernizację zabytkowego budynku administracyjnego
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie - zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje, zmiana terminu
» Zawiadomienie o wyborzeoferty

Przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu i drogi
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie-zmiana
» Odpowiedzi, modyfikacje, zmiana terminu
» Odpowiedzi
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na malowanie korytarza oddziału II
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Modyfikacja, zmiana terminu
» Ogłoszenie - zmiana
» Wyniki

Przetarg nieograniczony na kompleksową termomodernizację budynków wraz z budową alternatywnego źródła ciepła SPWSzChU im Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - Oddział Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej - 42-713 Kochanowice Kochcice ul. Zamkowa 1
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o przetargu-zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje
» Ogłoszenie o przetargu-zmiana 2
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje nr 2
» Wyniki
» Unieważnienie wyników
» Wyniki po potórzeniu oceny ofert
» Unieważnienie wyników2
» Wyniki po potórzeniu oceny ofert2
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na kompleksową termomodernizację budynków wraz z budową alternatywnego źródła ciepła SPWSzChU im Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o przetargu-zmiana
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje
» Ogłoszenie o przetargu-zmiana 2
» Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacje nr 2
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty dodakowe do zadania Modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty dodakowe do zadania Modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Odpowiedzi i modyfikacje
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Wyjaśnienia,uzupełnienie projektu, przedłużenie terminów
» Informacja o zmianie treści ogłoszenia
» Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
» Wyjaśnienia, przedłużenie terminów
» Informacja o zmianie treści ogłoszenia
» Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
» Zawiadomienie o wyborze oferty
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Roboty dodakowe do zadania Modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie całodobowego ambulatorium przyszpitalnego SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich:
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty dodakowe do zadania Modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie całodobowego ambulatorium przyszpitalnego SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich:
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na modernizację istniejącego kompleksu budynków gospodarczych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich w celu ich dostosowania do obowiązujących wymagań higieniczno-sanitarnych Etap I
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Ogłoszenie o przetargu - zmiana
» Pytania odpowiedzi i modyfikacje
» Sprostowanie
» Pytania odpowiedzi
» Wyniki unieważnione
» Wyniki
» Informacja o unieważnieniu postępowania


Roboty dodakowe do zadania przebudowę i rozbudowę Oddziału Septycznego w zakresie Sali operacyjnej i gabinetów zabiegowych
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę Oddziału Septycznego w zakresie Sali operacyjnej i gabinetów zabiegowych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich
» Ogłoszenie o przetargu
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Modyfikacja, przedłużenie terminów, przedmiar
» Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
» Wyniki
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(do gory)