Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Cenniki Usług

Na podstawie art 28 ust. 4, Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016r., poz. 186 z późn. zm.) za dokumentację medyczną udostępnioną w formie sporządzonych wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę.

Na podstawie art. 28 ust. 5, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm,) Szpital pobiera opłatę za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Osobom innym niż wymienione wcześniej świadczenia zdrowotne udzielane są za opłatą. Wysokość opłat zawarta jest we wprowadzonych na mocy Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora, cennikach usług..

Przejdź na stronę ze szczegółowymi informacjami.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Urazowy w Piekarach Śląskich
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2875