im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży
PONIEDZIAŁEK
Przyjmują lekarze oddziału:  II  oraz  VII 
Schorzenia i stany pourazowe stawu kolanowego
Schorzenia ortopedyczne i stany pourazowe u dzieci i młodzieży
WTOREK
Przyjmują lekarze oddziału:  IV  ,  IX  oraz  VII 
Schorzenia i stanu pourazowe kręgosłupa
Guzy kości i patologia kostno - stawowa
Schorzenia ortopedyczne i stany pourazowe u dzieci i młodzieży
Diagnostyka dysplazji stawów biodrowych u niemowląt - USG stawów biodrowych
ŚRODA
Przyjmują lekarze oddziału:  IV  oraz  VI 
Schorzenia i stanu pourazowe kręgosłupa
Schorzenia i stany pourazowe kończyny górnej
CZWARTEK
Przyjmują lekarze oddziału:  III oraz  VIII 
Schorzenia i stany pourazowe biodra i kończyny dolnej - kobiety
Leczenie przewlekłych stanów zapalnych (septycznych) w obrębie narządów ruchu
PIĄTEK
Przyjmują lekarze oddziału:  I 
Schorzenia i stany pourazowe biodra i kończyny dolnej - mężczyźni
W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:
 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).
Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).
Od poniedziałku do piątku przyjmowani są pacjenci skierowani do tutejszej Poradni po konsultacji i zaopatrzeniu w ramach Całodobowego Ambulatorium Urazowo - Ortopedycznego tutejszego Szpitala.
Rejestracja na Kontrolę Poizbową bezpośrednio w gabinecie nr 7 tel. 032 3934285
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Poradni Specjalistycznych: