im. dra J.Daaba w Piekarach Śląskich
Poradnia Leczenia Bólu ...........................
PORADNIA CZYNNA
W PIĄTKI W GODZ. 7.25 - 15.00

Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni
w godz. 7:30 - 8:30 lub 14:00 - 14:45.
Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REJESTRACJA PACJENTÓW
W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:
  1. SKIEROWANIE DO PORADNI LECZENIA BÓLU
  2. DOKUMENT UBEZPIECZENIA
    • LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ (ważna przez okres 30 dnia od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
    • LEGITYMACJĘ EMERYTA / RENCISTY
    • AKTUALNE WPŁATY ZUS
  3. ELEKTRONICZNĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (dotyczy ubezpieczonych w śląskim oddz. NFZ)
Prosimy również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyjęcia pacjentów: piątek
Gabinet Poradni Leczenia Bólu - lek. med. Rafał Szczygieł
tel. (032) 39-34-229
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Poradni Specjalistycznych: