Dr Marek Paściak
Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1985. Od podjęcia pracy zawodowej pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Początkowo pracował jako młodszy asystent oddziału urazowo-ortopedycznego męskiego (oddz. II) a następnie po egzaminie specjalizacyjnym I stopnia z ortopedii i traumatologii (1988) jako asystent oddziału urazów i schorzeń kręgosłupa (oddz.V).

W latach 1991-1992 odbył szkolenie na rocznym stypendium naukowym w Klinice Ortopedii Uniwersytetu w Bazylei pod kierownictwem prof. Erwina Morschera. Egzamin specjalizacyjny II stopnia z ortopedii i traumatologii zdał z wyróżnieniem w 1992. Po specjalizacji pracował jako starszy asystent oddziału urazowo ortopedycznego kobiecego (oddz. III).

W 1993 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1994 objął funkcję zastępcy ordynatora oddziału urazów i schorzeń kręgosłupa (oddz.V). W 1999 objął funkcję ordynatora oddziału IV, oddziału schorzeń, urazów kręgosłupa i paraplegii urazowej. Dr Paściak jest autorem i współautorem 45 prac wydanych drukiem i 40 wystąpień naukowych. Ukończył 17 kursów doskonalących.