Poradnie Specjalistyczne - Piekary śląskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Poradni Specjalistycznych: lek. Karol Ochocki

Z-ca Kierownika Poradni Specjalistycznych: mgr Małgorzata Winer

Pielęgniarka Koordynująca: Alina Czepy

 

Zdjęcie pracowników oddziału.

 

 W poradniach specjalistycznych udziela się porad z pełnego zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu dla dzieci i dorosłych, konsultacji osób skierowanych na leczenie rehabilitacyjne ambulatoryjne, wyznaczając gamę niezbędnych zabiegów. Odbywa się to w oparciu o specjalistyczne profile oddziałów szpitala, co pozwala na wysoki poziom świadczonych usług medycznych. Przychodnia jest całkowicie skomputeryzowana i pracuje w jednej sieci z pozostałymi komórkami organizacyjnymi szpitala

USTALENIE TERMINU WIZYTY

DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZYJMOWANI SĄ PACJENCI
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY

Pacjenci zobowiązani są do ustalenia terminu wizyty w godzinach 7.30 – 8.30 lub 14.00 – 14.45, osobiście lub telefonicznie pod numerami wewnętrznymi poszczególnych gabinetów lekarskich:

 • 32 39 34101 – gabinet nr 1
 • 32 39 34102 – gabinet nr 2
 • 32 39 34103 – gabinet nr 3
 • 32 39 34104 – gabinet nr 4
 • 32 39 34105 – gabinet nr 5
 • 32 39 34106 – gabinet nr 6
 • 32 39 34107 – gabinet nr 7
 • 32 39 34108 – gabinet nr 8
 • 32 39 34110 – gabinet nr 10

W celu ustalenia terminu wizyty pacjent zobowiązany jest podać: 

 • dane osobowe, w tym PESEL
 • aktualny numer telefonu kontaktowego

Pacjenci pierwszorazowi:

Pacjenci zobowiązani są do ustalenia terminu wizyty do poradni urazowo – ortopedycznej lub poradni urazowo – ortopedycznej dla dzieci:

 • w godzinach 7.30 – 12.30 w Dziale Statystyki Medycznej (zapisy Poradnia przy RTG) lub pod nr tel. 32 39–34–260 lub 32 39–34–241.
 • po godzinie 12.30  (w godzinach pracy poradni) zapisy w Rejestracji (tel. 32 39–34–258,  32 39–34–259).

W celu ustalenia terminu wizyty pacjent zobowiązany jest podać:

 • dane osobowe, w tym PESEL
 • aktualny numer telefonu kontaktowego
 • dane ze skierowania

 

REJESTRACJA PACJENTÓW

Pacjenci, którzy posiadają termin wizyty lekarskiej z określoną godziną przyjęcia mogą rejestrować się na 15 - 20 minut przed wyznaczoną godziną.

Celem uzyskania informacji dotyczących rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny:

32 39 – 34 – 258                32 39 – 34 – 259

lub pod numerami wewnętrznymi poszczególnych gabinetów lekarskich: 

32 39 – 34 – 101-108    w godzinach 7.30 – 8.30

W celu rejestracji niezbędne jest przedstawienie:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i nr PESEL pacjenta, niezbędnego do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. innego dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymaganego w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymacji ubezpieczeniowej (ważnej przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymacji emeryta / rencisty
  • aktualnej wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnionego oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowania do właściwej poradni tzn. poradni urazowo - ortopedycznej lub poradni rehabilitacyjnej (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).
 6. Książeczkę Zdrowia Dziecka w przypadku leczenia w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży.

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

 

Dni pracy poszczególnych oddziałów w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradni Urazowo – Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży, Poradni Rehabilitacyjnej

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.00.

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży

Poradnia czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8.30 - 15.00.

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia czynna w czwartki w godzinach 11.00 - 18.00 oraz w piątki 11.30 - 14.30

 

Lekarze ODDZIAŁU I URAZOWO – ORTOPEDYCZNEGO przyjmują codziennie.

Lekarze ODDZIAŁU II URAZOWO – ORTOPEDYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY przyjmują w poniedziałki, wtorki i czwartki.

Lekarze ODDZIAŁU IV CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ I NEUROTRAUMATOLOGII przyjmują od poniedziałku do czwartku.

Lekarze ODDZIAŁU V REHABILITACYJNEGO przyjmują w poniedziałki i czwartki.