Oddział V Rehabilitacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem:  dr n.med Zygmunt Klosa

Oddział posiada 18 łóżek i zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową. Jego nowoczesne wyposażenie i wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwalają na znaczne skrócenie czasu powrotu pacjenta do sprawności ruchowej, szczególnie po zabiegach operacyjnych. Jednocześnie rehabilitacja poważnie zmniejsza objawy bólowe w przypadku przewlekłych, zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych, zarówno kręgosłupa, jak i stawów.

pacjent w trakcie rehabilitacji

U pacjentów hospitalizowanych w oddziale stosuje się różne rodzaje leczenia, takie jak kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię, balneologię, logopedię, psychoterapię, farmakoterapię, leczenie dietetyczne.  

Artykuły

Oddział V - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n.med Zygmunt Klosa

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Barbara Mikłasz - Łochocka

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Zofia Kandzia

Oddział V - kontakt

Oddział V mieści się w odrębnym budynku Szpitala.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 351
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 353
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 355
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 354

 

Oddział V - ambulatorium

Poradnia Rehabilitacyjna Oddziału V

Poradnia czynna w środy w godz. 10.00 - 14.00.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 8.30 oraz 14.00 - 14.45; tel. 32 39-34-105.
Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 5
lek. Barbara Mikłasz - Łochocka
tel. 32 39-34-105

Prawo kierowania do Poradni Rehabilitacyjnej posiada każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiający Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej podaje rozpoznanie jednostki chorobowej, określenie dysfunkcji narządu ruchu oraz przyczynę kierowania na rehabilitację. Zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza specjalistę rehabilitacji wykonywane są w Dziale Rehabilitacji Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział V - zakres działalności

Oddział V - procedury lecznicze