Oddział IX Urazowo - Ortopedyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Adam Chrobok

Oddział zajmuje się leczeniem guzów układu kostno-mięśniowego, pierwotnych i wtórnych nowotworów kości oraz innych patologii kostno-stawowych. Jest jedynym tego rodzaju oddziałem w makroregionie Polski Południowej. W jego ramach powołano do życia interdyscyplinarny Zespół Guzów Kości, który współpracuje z Instytutem Onkologii w Gliwicach. Zespół ten tworzą specjaliści onkologii klinicznej, radioterapii i patologii oraz ortopedii.

lekarze oddziału

Dzięki powołaniu Zespołu Guzów Kości na Śląsku powstał jednolity protokół postępowania diagnostycznego, skojarzony z leczeniem ortopedycznym, radioterapią i chemioterapią. W konsekwencji nastąpiło uporządkowanie ruchu chorych, skrócenie czasu diagnostyki oraz przyśpieszenie początku leczenia specjalistycznego. Tym samym pacjenci mają obecnie większe szanse na pokonanie tych chorób. Natomiast sam oddział, w szerszym zakresie, może stosować zabiegi oszczędnościowe i rekonstrukcyjne.  

Artykuły

Oddział IX - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Adam Chrobok

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Tomasz Zakrzewski

Asystenci:

 • dr n. med. Jerzy Spindel
 • dr n. med. Grzegorz Gierlach
 • lek. Tomasz Mrożek
 • lek. Patryk Tomasik
 • dr n. med. Jacek Matysiakiewicz
 • lek. Jarosław Szczygieł
 • lek. Maciej Cieszyński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Bocionek

Oddział IX - kontakt

Oddział IX mieści się w budynku głównym Szpitala na 2 piętrze po lewej stronie

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 301
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 303
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 305
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 303

W każdy wtorek lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.

Oddział IX - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna we wtorki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach 08.30 - 14.45.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 1
lek. Adam Chrobok - Lekarz Kierujący Oddziałem IX
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 2
dr n.med. Jacek Matysiakiewicz
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 3
dr n.med Grzegorz Gierlach
tel. 32 39-34-103

Gabinet nr 4
lek. Tomasz Zakrzewski - Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem IX
tel. 32 39-34-104

Gabinet nr 5
lek. Patryk Tomasik
tel. 32 39-34-105

Gabinet nr 6
lek. Tomasz Mrożek
tel. 32 39-34-106

 

Konsultacje ortopedyczne odbywają się przy udziale lekarzy specjalistów z Instytutu Marii Curie - Skłodowskiej w Gliwicach:
prof. dr hab. n. med Leszek Miszczyk,
dr n. med. Bolesław Pilecki

Oddział IX - zakres działalności

Oddział IX - procedury lecznicze