Oddział VIII Urazowo - Ortopedyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n.med Ryszard Faltus

Oddział posiada 21 łóżek i zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń ortopedycznych kończyny dolnej u kobiet i mężczyzn. Jego specjalnością jest chirurgia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. W postępowaniu operacyjnym wykorzystuje się implanty uznanych firm medycznych. Najczęściej wykonuje się zabiegi z użyciem endoprotez całkowitych i jednoprzedziałowych.

Artykuły

Oddział VIII - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Ryszard Faltus

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n.med Piotr Łukasik

Asystenci:

 • dr n.med Michał Pyda
 • lek. Witold Rygałło
 • lek. Bartłomiej Majewski
 • lek. Grzegorz Prajsnar
 • lek. Michał Słowiński
 • lek. Rafał Domagalski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sonia Siwy

Oddział VIII - kontakt

Oddział VIII mieści się w budynku głównym Szpitala na parterze po lewej stronie

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 381
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 370
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 385
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 383

Oddział VIII - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach 08.30 - 14.45.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

PONIEDZIAŁEK

Gabinet nr 4
dr n. med. Ryszard Faltus - Lekarz Kierujący Oddziałem VIII
tel. 32 39-34-104

Gabinet nr 5
lek. Witold Rygałło
tel. 32 39-34-105

ŚRODA

Gabinet nr 4
dr n. med. Michał Pyda
tel. 32 39-34-104

CZWARTEK

Gabinet nr 3
dr n. med. Piotr Łukasik - Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem VIII
tel. 32 39-34-103