im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Kontakt .......................................
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ
im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62,

CENTRALA TELEFONICZNA, INFORMACJA O TELEFONACH
ZAMAWIANIE ROZMÓW: + 48 32 39-34-100
Oddział zamiejscowy:
ODDZIAŁ REHABILITACJI, BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ - KOCHCICE
42 - 713 Kochanowice Kochcice, ul. Zamkowa 1,

CENTRALA TELEFONICZNA, INFORMACJA O TELEFONACH
ZAMAWIANIE ROZMÓW: + 48 34 35-33-631
Mapka dojazdu - Piekary ŚląskieMapka dojazdu - KochcicePIEKARY ŚLĄSKIE
SEKRETARIAT DYREKTORA tel. +48 32 39-34-217
fax. +48 32 39-34-141
sekretariat@urazowka.piekary.pl
KSIĘGOWOŚĆ tel. +48 32 39-34-224
fax. +48 32 39-34-124
ksiegowosc@urazowka.piekary.pl
KADRY tel. +48 32 39-34-221
tel. + 48 32 39-34-222
fax. +48 32 287-20-06
kadry@urazowka.piekary.pl
place@urazowka.piekary.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE tel. +48 32 39-34-210
fax. +48 32 39-34-147
przetarg@urazowka.piekary.pl
STATYSTYKA MEDYCZNA tel. +48 32 39-34-310
fax. +48 32 287-21-88
statystyka@urazowka.piekary.pl
KONTAKT WS ZAPISU
NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH
/ ZMIANY TERMINU / REZYGNACJI
tel. +48 32 39-34-118
tel. +48 32 30-34-119
lista01@urazowka.piekary.pl
lista02@urazowka.piekary.pl
NACZELNA PIELĘGNIARKA tel. +48 32 39-34-299
szpital@urazowka.piekary.pl
SEKCJA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH tel. +48 32 39-34-298
SZPITALNY BANK KRWI tel. +48 32 39-34-274
SEKCJA IT tel. +48 32 39-34-248
informatyka@urazowka.piekary.pl
DZIAŁ GOSPODARCZY tel. +48 32 39-34-227
fax. +48 32 39-34-178
gospodarczy@urazowka.piekary.pl
DZIAŁ ŻYWIENIA tel. +48 32 39-34-228
DZIAŁ TECHNICZNY tel. + 48 32 39-34-218
fax. + 48 32 39-34-318
PORADNIE SPECJALISTYCZNE - REJESTRACJA tel. +48 32 39-34-259
fax. +48 32 39-34-159
IZBA PRZYJĘĆ tel. +48 32 39-34-300
tel/fax. +48 32 39-34-214
ODDZIAŁ I tel. +48 32 39-34-315
ODDZIAŁ II tel. +48 32 39-34-325
ODDZIAŁ III tel. +48 32 39-34-335
ODDZIAŁ IV tel. +48 32 39-34-345
ODDZIAŁ V tel. +48 32 39-34-355
ODDZIAŁ VI tel. +48 32 39-34-365
ODDZIAŁ VII tel. +48 32 39-34-375
ODDZIAŁ VIII tel. +48 32 39-34-385
ODDZIAŁ IX tel. +48 32 39-34-305
ODDZIAŁ X tel. +48 32 39-34-177
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ tel. +48 32 39-34-130
REHABILITACJA tel. +48 32 39-34-348
LABORATORIUM tel. +48 32 39-34-243
labor@urazowka.piekary.pl
APTEKA SZPITALNA tel. + 48 32 39-34-245
tel. + 48 32 39-34-275
fax. +48 32 39-34-276
apteka@urazowka.piekary.pl
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI tel. +48 32 39-34-309
abi@urazowka.piekary.pl
PSYCHOLOG tel. +48 32 39-34-380
PEŁNOMOCNIK D/S PRAW PACJENTA tel. +48 32 39-34-365
KOCHCICE
SEKRETARIAT tel. +48 34 35-33-631 wew. 202
fax. +48 34 353-37-00
KSIĘGOWOŚĆ tel. +48 34 35-33-631 wew. 221
KADRY tel. +48 34 35-33-631 wew. 266
IZBA PRZYJĘĆ - REJESTRACJA tel. +48 34 35-33-631
PORADNIA REHABILITACYJNA tel. +48 34 35-33-631 wew. 213
ODDZIAŁ XI tel. +48 34 35-33-631 wew. 203
ODDZIAŁ XII tel. +48 34 35-33-631 wew. 217