Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży

PONIEDZIAŁEK
Przyjmują lekarze oddziału:  IIVII oraz VIII

Schorzenia i stany pourazowe stawu kolanowego
Schorzenia ortopedyczne i stany pourazowe u dzieci i młodzieży
Zmiany zwyrodnieniowe kończyn dolnych, szczególnie stawu kolanowego, z wyłączeniem stawu biodrowego

WTOREK
Przyjmują lekarze oddziału:  IV ,  IX  oraz  VII

Schorzenia i stany pourazowe kręgosłupa
Guzy kości i patologia kostno - stawowa
Schorzenia ortopedyczne i stany pourazowe u dzieci i młodzieży
Diagnostyka dysplazji stawów biodrowych u niemowląt - USG stawów biodrowych
 
ŚRODA
Przyjmują lekarze oddziału:  IV  oraz  VI 

Schorzenia i stanu pourazowe kręgosłupa
Schorzenia i stany pourazowe kończyny górnej

CZWARTEK
Przyjmują lekarze oddziału: III, IV oraz VIII

Schorzenia i stany pourazowe biodra i kończyny dolnej - kobiety
Schorzenia i stany pourazowe kręgosłupa  
Zmiany zwyrodnieniowe kończyn dolnych, szczególnie stawu kolanowego, z wyłączeniem stawu biodrowego

PIĄTEK
Przyjmują lekarze oddziału I oraz II

Schorzenia i stany pourazowe biodra i kończyny dolnej - mężczyźni
Schorzenia i stany pourazowe stawu kolanowego

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

Od poniedziałku do piątku przyjmowani są pacjenci skierowani do tutejszej Poradni po konsultacji i zaopatrzeniu w ramach Całodobowego Ambulatorium Urazowo - Ortopedycznego tutejszego Szpitala.