Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Piekarska urazówka Szpitalem Akredytowanym - przedłużenie ważności certyfikatu

W sierpniu 2016r ponownie odbył się przegląd i ocena naszej placówki przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości. Już po raz czwarty Szpital powtórzył sukces, uzyskując pozytywny wynik wizytacji. Dnia 16 grudnia 2016r Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, przyznał Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Certyfikat Akredytacyjny .

Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego już od ponad 9 lat jest ogromnym sukcesem całego personelu Szpitala i dowodem na to, że Szpital ciągle poszukuje rozwiązań, mających na celu przede wszystkim poprawę jakości udzielanych świadczeń a także bezpieczeństwa pacjenta i personelu.

 

19 Listopada 2016 - możliwość wykonania bezpłatnych badań przesiewowych

Informacja o planowanej zmianie numerów gabinetów oraz zmianie numerów telefonów do gabinetów lekarskich w Przyszpitalnej Przychodni Urazowo - Ortopedycznej:

"Outsourcing Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w strukturach szpitala przyszłość a może dawno oczekiwana PRZESZŁOŚĆ"

SP Szpital Wojewódzki Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich organizuje w dniu 08.06.2016 konferencję "Outsourcing Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w strukturach szpitala przyszłość a może dawno oczekiwana PRZESZŁOŚĆ" dotyczącą powierzania usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej przez podmioty lecznicze.

Outsourcing Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych powoduje brak bezpośredniego nadzoru Kadry Zarządzającej podmiotami leczniczymi nad czynnościami z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, wydłużeniem czasu trwania toku diagnostycznego co ma bezpośredni wpływ na szybkość rozpoznania , monitorowania leczenia i czasu hospitalizacji.

Mamy nadzieję, że konferencja zgromadzi liczne grono Kadry Zarządzającej podmiotami w Ochronie Zdrowia oraz przedstawicieli środowiska lekarskiego i diagnostów laboratoryjnych co pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie czy Outsourcing Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w strukturach szpitala to przyszłość a może dawno oczekiwana PRZESZŁOŚĆ.

Więcej informacji można uzyskać tutaj

Program konferencji
 

Przegląd działalności dotyczącej systemu zarządzania jakością ISO 22000:2005 w Dziale Żywienia

Priorytetem naszego Działu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywienia pacjenta.

Jako jeden z celów strategicznych rozwoju Działu Żywienia ustalono kompleksowe zarządzanie jakością. W ramach tej strategii, spójnej ze strategią całego szpitala wyznaczono cele operacyjne; między innymi:

 • utrzymanie i stałe doskonalenie systemu jakości zgodnie z wymogami standardów akredytacyjnych i utrzymanie certyfikatu nadanego przez Ministra Zdrowia;
 • udział w działalności interdyscyplinarnego Komitetu ds. Zapewnienia Jakości
 • utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm: ISO 22000:2005, HACCP w zakresie wytwarzania i serwowanie gotowych posiłków i dań.


ISO 22000:2005 jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności . Łączy system HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych).

Wprowadzenie procedur systemowych ISO 22000:2005 pozwoliło usprawnić pracę działu i zwiększyć kontrolę nad bezpieczeństwem żywności na każdym etapie: dostawy, magazynowania, produkcji, ekpedycji żywności i serwowania posiłków.

Dnia 22.02.2016r. odbył się audit nadzoru dot. normy ISO 22000:2005, według której nasz Dział pracuje już od 2010 roku. Wynik auditu był pozytywny, więc certyfikat został utrzymany.

Naszą polityką bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest kontynuacja pracy zgodnie z procedurami systemowymi ISO 22000:2005. W roku 2017 zaplanowany jest audit certyfikujący.

iSzpital - bezpłatny dostęp do internetu dla pacjenta

W kwietniu 2014r oddano do użytku system iSzpital - bezpłatny, szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do sieci Internet na terenie Szpitala. System zapewnia każdemu użytkownikowi, posiadającemu własne urządzenie przenośne lub korzystającemu ze szpitalnych kiosków internetowych, dostęp do zasobów sieci Internet. Głównym celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów publikowanych przez Szpital. Uzyskujemy znaczące zmniejszenie wykluczenia informacyjnego na terenie Szpitala umożliwiając oraz wspierając wykorzystanie zasobów publikowanych przez Szpital (usługi realizowane przez system eSzpital, portale informacyjne) dla poprawy jakości wymiany i dystrybucji informacji.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Więcej informacji na temat systemu iSzpital znajdziesz tutaj.


 

Wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych "Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym"

Od wtorku 18 marca 2014r. do 29 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.

Link do informacji prasowej.

 

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005

W dniach 20-21.02.2014r został przeprowadzony ponowny audit certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności PN-EN ISO 22000:2005. Pracami kierowały powołana Zarządzeniem Dyrektora Pełnomocnik d/s wprowadzania systemu PN-EN ISO 22000 - mgr Krystyna Zok oraz Kierownik Działu Żywienia Anna Giołbas.

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do występowania zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej konsumpcji (spożycia przez pacjenta, pracownika itd). Ponieważ wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa żywności może mieć miejsce w każdym etapie łańcucha żywnościowego, niezbędne jest nadzorowanie całego obszaru tego łańcucha .

W dalszym ciągu określono i utrzymuje się strategię, którą stosujemy w celu zapewnienia panowania nad wszystkimi zagrożeniami. W sposób ciągły organizacja doskonalić będzie skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez stosowanie komunikacji, przeglądu zarządzania, auditów wewnętrznych, oceny wyników, analizy i weryfikacji oraz aktualizacji systemu

Audit przebiegł pomyślnie. Szpital otrzymał na wniosek auditora z niezależnej jednostki certyfikującej  Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w/g EN ISO 22000:2005 w zakresie wytwarzania i serwowania gotowych posiłków i dań, wydanego przez TUV NORD CERT GmbH, który ważny jest do 14.03.2017 roku.

Pierwsze zabiegi z zastosowaniem nowoczesnej osteotomii HTO i-Balance.

W dniu 21.2.2014r. w ramach Oddziału II Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich wykonano pierwsze dwa zabiegi z zastosowaniem nowoczesnej osteotomii HTO i-Balance.

Zabiegi operacyjne przeprowadzili lekarze oddziału II, a towarzyszył im zaproszony gość Tim Egan /USA/, który opracował założenia i wdrożył system i-Balance. Celem metody jest korekcja osi mechanicznej kończyny dolnej, odciążenie stawu kolanowego, znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz odroczenie w czasie zabiegu endoprotezoplastyki kolana. Technika operacyjna umożliwia precyzyjny dobór implantu korygującego zgodny z wyliczoną wartością kątową. Metoda ta nie wymaga stosowania unieruchomienia gipsowego, pozwała na szybką rehabilitację oraz minimalizuje ryzyko powikłań związanych z destabilizacją i brakiem zrostu.

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego.

Przejdź do - Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego.

05 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego, nadanego przez Ministra Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. Jerzy Hennig - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Mirosław Piotrowski - Kierownik Działu Akredytacji w CMJ, Barbara Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ireneusz Ryszkiel - Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zenon Przywara - Z-ca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Bartosz Szczudłowski - sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz członkowie Rady Społecznej Szpitala.

Na początku konferencji Dyrektor Szpitala - dr n.med Bogdan Koczy oraz Pielęgniarka Naczelna Szpitala - dr n.biol Grażyna Kruk - Kupiec, pełniąca jednocześnie funkcję Koordynatora ds. Jakości, zaprezentowali podstawowe informacje o Szpitalu, jego osiągnięciach a także "drogę poprawiania jakości" jaką przebył Szpital od 2006r, kiedy to po raz pierwszy przyznano Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny.

Następnie Dyrektor Szpitala wręczył dyplomy uznania dla osób, którzy w znaczący sposób przyczynili się do uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego - wyróżniono lek. med. Andrzeja Szymańskiego, mgr Krystynę Zok, mgr Andrzeja Ignacy.

Po tej części konferencji nadeszła wreszcie chwila wręczenia Certyfikatu, który na ręce Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - dr n.med Bogdana Koczego - złożył Pan Jerzy Hennig.

Po krótkich wystąpieniach wyświetlony został krótki film o "piekarskiej urazówce" w nawiązaniu do standardów akredytacyjnych oraz projektów jakości, wdrożonych w Szpitalu.

System eSzpital - nowe możliwości dostępu do swoich danych przez pacjenta.

W listopadzie 2013r. uruchomiono system eSzpital, który, umożliwia bezpieczny wgląd do własnych danych przez pacjenta w zakresie historii choroby, karty informacyjnej, wyników badań, miejsca na liście oraz rejestracji. Jednocześnie system umożliwia dostęp do w/w danych dla zewnętrznych kontrahentów.

Komputerowy system obsługi szpitala gromadzi dane od 1999 roku w poradni oraz od 2002 roku w szpitalu. System obsługuje ponad 250 000 pacjentów z kompletną informacją o przebiegu ich choroby, badaniach itp. Jesteśmy jedną z nielicznych jednostek służby zdrowia w Polsce, wyposażonych od prawie 10 lat w system informatyczny, pozwalający na pełny dostęp do danych od poradni przez izbę przyjęć, pobyt na oddziale, po badania. Dzięki budowie Internetowej Platformy usług publicznych eSzpital, S.P. Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba osiągnął niespotykany w Polsce poziom dostępu Pacjenta do swoich danych. Z systemu można korzystać z komputera podłączonego do sieci internet niezależnie od miejsca podłączenia. Możemy zatem sprawdzić np. swoje wyniki badań będąc na urlopie w Grecji. Na dostęp do systemu pozwala korzystanie z:

 • komputera (Windows - wersja XP lub nowszy, Linuks, Mac OS),
 • kiosku internetowego (publicznego lub dedykowanego do systemu eSzpital z wbudowanym czytnikiem kodu kreskowego, co upraszcza logowanie pacjenta korzystającego ze szpitalnej opaski identyfikacyjnej,
 • tabletu (system android lub system IOS (iPad)),
 • telefonu (system android, system IOS (iPhone))

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji na temat systemu eSzpital znajdziesz tutaj.

Strona startowa  eszpital

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

RANKING SZPITALI 2013 - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej najlepszym monospecjalistycznym szpitalem zabiegowym (bez onkologii)

W "Rankingu Szpitalu" organizowanym przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia piekarska "urazówka" zajęła pierwsze miejsce w kategorii "najlepsze zabiegowe szpitale publiczne: monospecjalistyczne (bez onkologicznych)" jednocześnie zostając uznanym za  najlepszy szpital w województwie śląskim .

Wpływ na ciągłą obecność naszego Szpitala na czołowych miejscach w rankingu ma ciągły jego rozwój. Obecnie wdrażany jest system eSzpital, który umożliwia, za pośrednictwem internetu, bezpieczny wgląd do własnych danych przez pacjenta w zakresie historii choroby, karty informacyjnej, wyników badań, miejsca na liście oraz rejestracji. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie systemu iSzpital - bezpłatnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do sieci Internet na terenie Szpitala.

W połowie 2014r roku otwarty zostanie nowy Zakład Diagnostyki Obrazowej, co zakończy kolejny etap modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego współfinansowanego ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa śląskiego.

Piekarska urazówka Szpitalem Akredytowanym - przedłużenie ważności certyfikatu

W czerwcu 2013r odbył się przegląd i ocena naszej placówki przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości. Nasz ośrodek ponownie powtórzył sukces z 2010r oraz 2007r. Dnia 25 września 2013r Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, przyznał Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Certyfikat Akredytacyjny .

Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego już od ponad 6 lat jest ogromnym sukcesem całego personelu Szpitala i dowodem na to, że Szpital ciągle poszukuje rozwiązań, mających na celu przede wszystkim poprawę jakości udzielanych świadczeń a także bezpieczeństwa pacjenta i personelu.

Oddano do użytku nowy blok operacyjny

Przejdź do - Oddano do użytku nowy blok operacyjny

Pod koniec 2012r. został oddany do użytku nowy blok operacyjny z 8 ultranowoczesnymi salami operacyjnymi, zapleczem sanitarnym, salami anestezjologicznymi przygotowującymi pacjenta do zabiegu oraz z salą wybudzeń. Otwarcie bloku operacyjnego zakończyło kolejny etap modernizacji i rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego współfinansowanego ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa śląskiego. Całkowity koszt tego projektu, uwzględniający również modernizację centralnej sterylizacji, otwartej w sierpniu 2012r., wyniósł blisko 23,5 mln złotych.Dlaczego nasze sale uważane są za ultranowoczesne? "Mamy sprzęt sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich. Wiele sprzętów jest robionych na nasze specjalne zamówienie. Mam tutaj na myśli domofony ułatwiające kontakt między pomieszczeniami, drzwi z czujnikami i nowoczesną wentylację. W każdej sali operacyjnej są szklane ściany, co ułatwia utrzymanie sterylności. Nad stołem operacyjnym są stropy laminarne, dzięki którym utrzymywane jest czyste powietrze. Można także regulować temperaturę i wilgotność pomieszczenia. Nowoczesnymi elementami sali są także lampy bezcieniowe i szafy przelotowe, dzięki którym pielęgniarki nie wchodzą na salę operacyjną z materiałem. Mamy podwójny system zasilania w gazy medyczne." - dr med. Bogdan Koczy, Dyrektor naszego Szpitala.

Na początku 2013r planuje się otwarcie nowego obszaru Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - obszaru intensywnej terapii pooperacyjnej, przeznaczonego dla pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających intensywnej terapii i nadzoru bezpośrednio po zabiegach operacyjnych.

RANKING SZPITALI 2012 - "urazówka" po raz kolejny w czołówce szpitali

Piekarska "urazówka" ponownie powtórzyła swój sukces, znajdując się w czołówce szpitali w "Rankingu Szpitali" organizowanym przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W kategorii "najlepsze zabiegowe szpitale publiczne: monospecjalistyczne (bez onkologicznych)" zdobyliśmy drugie miejsce oraz zostaliśmy uznani za  najlepszy szpital w województwie śląskim .

Sukcesy naszego Szpitala w kolejnych, corocznie organizowanych rankingach, wynikają z ciągłego rozwoju szpitala w głównych obszarach jego funkcjonowania. W listopadzie został oddany do użytku nowy blok operacyjny z 8 ultranowoczesnymi salami operacyjnymi, zapleczem sanitarnym, salami anestezjologicznymi, przygotowującymi pacjenta do zabiegu oraz salą wybudzeń, natomiast na grudzień przewidziane jest otwarcie nowego obszaru Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - intensywnej opieki pooperacyjnej, przeznaczonego dla pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających intensywnej terapii i nadzoru bezpośrednio po zabiegach operacyjnych.

Zakład Diagnostyki Obrazowej pomyślnie przeszedł audit recertyfikacyjny ISO

Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada od 4 lat certyfikat ISO 9001:2008. Jednostka certyfikująca to niemiecka firma TUV SUD. Pierwszy certyfikat Zakład uzyskał w roku 2009. Obecnie Zakład jest po drugiej certyfikacji a uzyskany certyfikat obowiązuje do 28.06.2015r. Jednak celem kontroli czy Zakład utrzymuje stale jednakowo wysoki poziom świadczonych usług firma certyfikująca przez cały okres posiadania przez Zakład ISO prowadzi coroczne kontrole w postaci auditów.

Uroczyste wręczenie certyfikatu ISO dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Przejdź do - Uroczyste wręczenie certyfikatu ISO dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

W dniu 15.05.2012 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu Kierownikowi ZDL przez przedstawiciela TUV NORD panią Elżbietę Pośpiech w obecności Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich dr n.med. Bogdana Koczego.

Na spotkaniu byli obecni również pracownicy ZDL i przedstawiciele innych komórek organizacyjnych szpitala.

Pani Elżbieta Pośpiech w imieniu auditorów TUV NORD przeprowadzających audit w ZDL podkreśliła wysoką merytoryczność pracowników ZDL, dobre przygotowanie jednostki do auditu oraz umiejętność efektywnej pracy zespołowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt,że w ciągu ostatniego roku ZDL przeszło ogromne zmiany, zarówno organizacyjne, jak i personalne. Wysiłkiem całego zespołu zreorganizowano pracę ZDL, dostosowano funkcjonowanie i panel badań do potrzeb klienta, wymieniono aparaturę na nowocześniejszą, zwiększono nadzór nad procesem kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, otwarto laboratorium dla szerokiej rzeszy klientów indywidualnych. Od października 2011 roku uruchomiono w strukturach ZDL nowoczesną i zgodną z obowiązującymi standardami Pracownię Mikrobiologii , poszerzając tym samym ofertę ZDL i otwierając możliwość swobodnego dostępu do diagnostyki mikrobiologicznej. Za tak szeroko zakrojonymi zmianami organizacyjnymi podążały poważne zmiany w dokumentacji systemu zarządzania jakością, która to ostatecznie została stworzona de novo na potrzeby nowych założeń, organizacji i wytyczonych celów. Pan Dyrektor Bogdan Koczy podziękował całemu zespołowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej za wytężoną pracę i złożył gratulacje na ręce Kierownika ZDL dr n.med. Elżbiety Rabsztyn.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pomyślnie przeszedł audit recertyfikacyjny ISO

Dnia 6.03.2012 roku Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich pod kierownictwem dr n.med. Elżbiety Rabsztyn przeszedł pomyślnie audit recertyfikacyjny, potwierdzając zgodność systemu zarządzania jakością funkcjonującego w ZDL z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Zakres certyfikacji: medyczna diagnostyka laboratoryjna obejmująca badania z zakresu analityki ogólnej, hematologii i hemostazy, serologii grup krwi, biochemii, immunologii, badania z zakresu bakteriologii i mykologii. Nr certyfikatu 1210027878TMS.
 

05.11.2011r - "Biała Sobota" w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej naszego Szpitala

W dniu 05.11.2011 pod patronatem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie odbyła się Biała Sobota, podczas której zostało przebadanych bezpłatnie 200 pacjentów.

 Dziękujemy za zainteresowanie naszą akcją promującą dbałość o zdrowie pod hasłem: "Wczesne rozpoznanie - lepsze rokowanie". Prosimy, aby Pacjenci z wynikami z akcji zgłosili się do swoich lekarzy POZ.
 Mamy nadzieję że dzięki naszym Wspólnym działaniom, będzie możliwe monitorowanie Państwa stanu zdrowia oraz umożliwi to wdrożenie przez lekarza prowadzącego odpowiedniego postępowania klinicznego podczas wykrycia ewentualnych patologii.Zapraszamy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej który jest czynny każdego dnia w trybie 24 godzinnej gotowości - zawsze świadcząc usługi dla pacjenta.
 

 

"Portret Polskiej Medycyny" dr. n. med. Bogdana Koczego - Dyrektor naszego Szpitala z tytułem Menedżer Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych

Przejdź do - "Portret Polskiej Medycyny" dr. n. med. Bogdana Koczego - Dyrektor naszego Szpitala z tytułem Menedżer Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych

24 października 2011r Dr n. med. Bogdan Koczy, Dyrektor naszej placówki został laureatem "Portretów Polskiej Medycyny" w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne). Już po raz szósty Grupa PTWP SA, organizator VII Forum Rynku Zdrowia, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia oraz portali rynekzdrowia.pl i rynekaptek.pl, honoruje osoby i instytucje, które w mijającym roku odniosły znaczące sukcesy w sferach: zarządzania placówkami medycznymi, terapii oraz kreowania polityki zdrowotnej państwa.

 

Nagrody "Portrety Polskiej Medycyny" od sześciu lat przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)
 • Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)
 • Lekarz Rynku Zdrowia
 • Wydarzenie Rynku Zdrowia
 • Lider Rynku Zdrowia (laur główny)

Uzasadnienie:
"Doktor Bogdan Koczy - znakomity chirurg, traumatolog i ortopeda, od 36 lat związany zawodowo z popularną piekarską "urazówką". Jego zdolności menedżerskie i organizacyjne przyczyniły się do tego, że od 2003 roku Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich praktycznie nie schodzi z podium prestiżowych rankingów szpitali w Polsce, aż 8-krotnie zwyciężając - między innymi w kategorii szpitali monospecjalistycznych. Tę bardzo wysoką pozycję placówki na rynku medycznym potwierdzają liczne certyfikaty, w tym Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia. Szpital kierowany przez Doktora Bogdana Koczego inwestuje w rozwój, unowocześnienie i modernizację posiadanej infrastruktury".
 
Wyróżnienia "Portrety Polskiej Medycyny" zostały wręczone podczas VII Forum Rynku Zdrowia, dwudniowej konferencji poświęconej systemowi opieki zdrowotnej w Polsce.
Organizatorem Forum Rynku Zdrowia jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia oraz portali rynekzdrowia.pl i rynekaptek.pl.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem: http://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/VII-Forum-Rynku-Zdrowia,110235.html

"Biała Sobota" w piekarskiej "urazówce"

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zaprasza mieszkańców miasta Piekary Śląskie na organizowaną na terenie naszego Szpitala "Białą Sobotę" w dniu 05.11.2011r. Badania będą wykonane przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala. Akcja będzie miała na celu propagowanie wykonywania przesiewowych badań laboratoryjnych pod hasłem: "Wczesne rozpoznanie - lepsze rokowanie".

Mamy nadzieję, że ta akcja rozpocznie nasze działania na rzecz zdrowia publicznego mieszkańców miasta Piekary Śląskie.

Prezydent wręczył nominację prof.dr hab.n.med Jerzemu Widuchowskiemu

Przejdź do - Prezydent wręczył nominację prof.dr hab.n.med Jerzemu Widuchowskiemu

Dnia 29 czerwca 2011r Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jedną z 46 osób, które odebrały nominacje był ordynator Oddziału II Urazowo - Ortopedycznego z Pododdziałem Artroskopii i Chirurgii Kolana - prof. dr hab. n.med Jerzy Widuchowski.

Uroczyste odsłonięcie popiersia dra n. med Janusza Daaba - patrona naszego Szpitala

Dnia 17.06.2011r. odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia dra n. med. Janusza Daaba - wieloletniego dyrektora i patrona naszej piekarskiej "Urazówki" oraz działającej przy niej Fundacji Paraplegii jego imienia. Popiersie, będące dziełem krakowskiego artysty rzeźbiarza - Jerzego Dobrzańskiego, stanęło na dziedzińcu szpitala.

Poza licznie zgromadzonym personelem szpitala, w uroczystości wzięli udział wieloletni byli pracownicy naszej placówki, a także Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich, Poseł na Sejm RP Jan Rzymełka, Z-ca Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Zakładu Górniczego "Piekary"

Dyrektor Szpitala - dr n. med Bogdan Koczy, po przywitaniu wszystkich zebranych gości, w swoim przemówieniu przypomniał sylwetkę dra n.med Janusza Daaba - współtwórcy nowoczesnej ortopedii i traumatologii, prekursora nowatorskich metod leczenia, szlachetnego człowieka, a od 1996r. patrona naszego Szpitala.

Po przemówieniu Dyrektora, głos zabrał Pan Prezydent Stanisław Korfanty, a następnie dr n.med Andrzej Jasiński wraz z inż. Włodzimierzem Opalskim dokonali uroczystego odsłonięcia popiersia, które zostało poświęcone przez księdza Eugeniusza Witaka - proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Szarleju.

Przez cały czas trwania uroczystości wszystkim zebranym towarzyszyła Górnicza Orkiestra Dęta "Piekary - Julian".
 

Uroczystość zwieńczona została pamiątkowym zdjęciem personelu i zaproszonych gości

Nowy plac zabaw dla Piekar Śląskich

W czerwcu 2011r. z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła wybudować 100 placów zabaw w 100 polskich miastach. Warunkiem tego aby jednym z tych miast były Piekary Śląskie jest głosowanie mieszkańców w konkursie "100 placów zabaw na 100 lat Nivea".

Konferencja "Miejsce pielęgniarstwa w strategii szpitala"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki dnia 26 maja 2011r w naszym Szpitalu odbyła się konferencja dla pielęgniarek zorganizowana przez Dyrektora Naczelnego dr n.med Bogdana Koczego oraz Pielęgniarkę Naczelną dr n.biol Grażynę Kruk - Kupiec. Mottem spotkania był temat "miejsce pielęgniarstwa w strategii Szpitala".

W konferencji wzięło udział liczne grono pielęgniarskie, natomiast honorowym gościem była Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach - Pani Mariola Bartusek. Program konferencji obejmował tematykę poświęconą organizacji pracy pielęgniarskiej naszej placówki. Przedstawiciele działających w naszych szeregach zespołów zaprezentowali analizy i wyniki podejmowanych działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki, kwalifikacji i rangi pracy pielęgniarskiej dla dobra pacjentów i renomy szpitala.

Po zakończeniu prezentacji zabrała głos Przewodnicząca OIPiP Pani Mariola Bartusek, która słowami pełnymi życzliwości i pozytywnych odczuć wyraziła uznanie dla naszych działań, ciężkiej i często niedocenianej pracy. Po części oficjalnej zaproszono naszego gościa do zwiedzenia Szpitala, celem potwierdzenia w praktyce przedstawionych na konferencji tematów. Omówiono specyfikę pracy poszczególnych działów, metody leczenia a także zademonstrowano wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Program konferencji

Zdobycie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005

W maju 2010 roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Działu Żywienia do zewnętrznej oceny - certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywnością - ISO 22000:2005. Pracami kierowały powołana Zarządzeniem Dyrektora Pełnomocnik d/s wprowadzania systemu ISO 22000 - mgr Krystyna Zok oraz Kierownik Działu Żywienia Anna Giołbas.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności - ISO 22000 to dokument zawierający wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym i ukierunkowany jest na dostarczanie do klienta (pacjenta) bezpiecznej żywności. Jest to międzynarodowy standard, który łączy w sobie wymagania systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych.

Certyfikacja systemu ISO 22000, składała się z dwóch etapów. Ocenie poddano poprawność wdrożonego systemu oraz sprawdzenie czy dana organizacja działa zgodnie ze wszystkimi wymaganiami tej normy. Ocena była prowadzona przez auditora z niezależnej jednostki certyfikującej. Szpital zapewnił, że zagrożenia bezpieczeństwa żywności, które można się spodziewać, są zidentyfikowane, oszacowane i nadzorowane począwszy od przyjęcia towarów do wydania posiłku gotowego oraz, że organizacja w sposób ciągły doskonalić będzie skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez stosowanie komunikacji, przeglądu zarządzania, auditów wewnętrznych, oceny wyników, analizy i weryfikacji oraz aktualizacji systemu.

Audit przebiegł pomyślnie. Szpital otrzymał na wniosek auditora Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w/g EN ISO 22000:2005 w zakresie wytwarzania i serwowania gotowych posiłków i dań, wydanego przez TUV NORD CERT GmbH

Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

"Guru" światowych ortopedów - moderatorem sympozjum piekarskiej "urazówki"

Najnowsze trendy w ortopedii rekonstrukcyjnej - zwłaszcza zagadnienia alloplastyki powierzchniowej stawu biodrowego  były tematem europejskiego sympozjum zorganizowanego przez zespół lekarzy naszego Szpitala we współpracy z firmą Smith&Nephew.

Liczne grono ortopedów z kraju i z zagranicy w ciągu dwóch dni (25-26 XI.2010r.) miało okazję poznać osiągnięcia jednego z najwybitniejszych światowych chirurgów narządu ruchu - Prof.dr med. Derek McMinn'a  z Wielkiej Brytanii - kierującego kliniką ortopedii w Birmingham. Nasz gość  po raz  pierwszy przybył do Polski, aby podzielić się swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą. Jest on twórcą  pionierskiego systemu  alloplastyki powierzchniowej stawu biodrowego  nazywanego w literaturze światowej metodą BHR (Birmingham Hip Resurfacing), a także jego najnowszą ewolucją - metodą BMHR (Birmingham Mead Head Resection). Systemy te uzyskały najwyższą ocenę wśród ortopedów na świecie, a badania kliniczne jednoznacznie potwierdzają ich najwyższą jakość technologiczną.

W trakcie trwania sympozjum swoje doświadczenia dotyczące powyższych systemów zaprezentował także zespół Oddziału I - dr n.med. Bogdan Koczy, dr Michał Mielnik, dr Jacek Hermanson. Od roku 2007 do 2010 w naszym Szpitalu wykonano  344 operacje kapoplastyki stawu biodrowego systemów BHR i BMHR , z czego ponad 100  tylko w tym roku, co sprawia , że w Piekarach tego typu nowatorskich zabiegów wykonuje się najwięcej w całej Polsce.

W trakcie sympozjum prowadzone były warsztaty z prezentacją technik operacyjnych systemów alloplastyki - BMHR, BHR i NANOS.

Dr med. Bogdan Koczy - nowym konsultantem wojewódzkim ds. ortopedii i traumatologii

W Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk (2.11.2010r.) wręczył nominacje nowo powołanym konsultantom wojewódzkim dla poszczególnych specjalności lekarskich. Nominacje te wcześniej zatwierdził Minister Zdrowia. Wśród grupy lekarzy, którzy będą przez najbliższe pięć lat nadzorować stan naszego lecznictwa w różnych specjalnościach - w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej (traumatologii) funkcję konsultanta wojewódzkiego pełnić będzie - dr n. med. Bogdan Koczy, dyrektor naszego Szpitala.

Do zakresu działania konsultanta należy m.in. kontrola dostępności doświadczeń leczniczych, prawidłowość stosowanych procedur, metod diagnostycznych i zabiegowych w ortopedii i chirurgii urazowej. Konsultant wojewódzki może wnioskować też o przeprowadzenie kontroli jakości udzielonych świadczeń leczniczych, co w przypadku tej specjalności klinicznej - ma ogromne znaczenie dla leczonych i leczących. Podstawowym jednak obowiązkiem konsultanta wojewódzkiego jest dbałość o poziom kształcenia nowych specjalistów i wprowadzanie najnowszej wiedzy medycznej do praktyki leczniczej. Wyraża się to m.in. w opiniowaniu i przeprowadzaniu konkursów na stanowiska ordynatorskie.

W województwie śląskim funkcjonuje 35 oddziałów ortopedyczno - urazowych. Lekarze wykonujący tę specjalność w naszym regionie, stanowią najliczniejszą grupę zawodową w środowisku polskich ortopedów.

Powierzenie funkcji konsultanta wojewódzkiego dr med. Bogdanowi Koczemu, na co dzień również kierującego Oddziałem I w piekarskiej "urazówce" - postrzegane jest w środowisku śląskich medyków jako kolejne wyróżnienie Szpitala i docenienie kompetencji naszego Dyrektora.

Konsultantem wojewódzkim z zakresu medycyny sportowej- na kolejna kadencję- powołany został ordynator Oddziału II piekarskiej" urazówki" - dr hab.med. Jerzy Widuchowski.

Przypominamy także, że od 2001 r. konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa jest dr n. biol. Grazyna Kruk - Kupiec, na co dzień Naczelna Pielęgniarka naszego Szpitala.

Kolejny sukces piekarskiej "urazówki" - pierwsze miejsce w RANKINGU SZPITALI 2010 "Rzeczpospolitej"

Kolejny raz piekarska "urazówka" znalazła się w gronie najwyżej uhonorowanych i ocenionych polskich szpitali roku 2010. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śl. - w rankingu "Rzeczpospolitej" uznany został za najlepszy szpital monospecjalistyczny w Polsce. W ogłoszonym 19.10 werdykcie tego najbardziej prestiżowego dziennika, decyzją "Kapituły Rankingu Szpitali 2010", placówka ta - tak jak w roku ubiegłym - została liderem wśród wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia. Szpital otrzymał najwyższą ilość punktów (836 pkt.) na 1000 pkt. możliwych do uzyskania. Organizator rankingu - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ośrodek afiliowany przy Ministerstwie Zdrowia, w swej ocenie brał pod uwagę trzy głównie obszary funkcjonowania szpitali - zarządzanie (certyfikaty i akredytacje), jakość opieki medycznej i - co najważniejsze - jakość usług dla pacjenta. Tu ocenie podlegają warunki terapii (m.in. wyposażenie sal operacyjnych i sal chorych) i poziom kwalifikacji zespołów lekarsko - pielęgniarskich.

"... To prawdziwy sukces, na który składa się ogromna, codzienna praca wszystkich naszych pracowników Szpitala. Trafiają do nas osoby, którym nie udało się pomóc w innych szpitalach. Zajmujemy się chorymi, których leczenie jest najtrudniejsze i najdroższe. Przyjęcia pacjenta nie możemy odmówić, mimo, że nasze procedury wysokospecjalistyczne nie doszacowuje należycie NFZ..." - powiedział w Warszawie, w czasie ogłoszenia wyników tegorocznego rankingu "Rzeczpospolitej" - dr med. Bogdan Koczy, dyrektor naszego Szpitala.

Warto zaznaczyć, że w lutym 2010r. piekarska "urazówka" otrzymała na kolejne trzy lata certyfikat "Szpital bez bólu", a w czerwcu - certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.

W "złotej dziesiątce" najlepszych w Polsce szpitali monospecjalistycznych - oprócz nas - znalazło się tylko jeszcze Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.

Nasi lekarze - na XXXVIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

W Warszawie - z udziałem licznej i reprezentatywnej grupy lekarzy z piekarskiej "urazówki" - odbył się XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (15-18.09.10). W tym prestiżowym, międzynarodowym forum prezentującym postępy w zakresie tej dyscypliny chirurgii, uczestniczyło blisko 2100 ortopedów z całej Polski i z zagranicy. Zjazd przypadł na kończącą się (2000-2010) "Dekadę Kości i Stawów", wdrażającej do praktyki klinicznej nowe trendy i procedury w leczeniu patologii narządu ruchu. W Komitecie Naukowym przygotowującym Zjazd pracowali - dr med. Bogdan Koczy i dr hab. Jerzy Widuchowski. Głównymi tematami Zjazdu były: realloplastyka stawu biodrowego i stawu kolanowego, a także złamania wielomiejscowe.

Dominowała tematyka prezentująca postępy terapii w protezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych, a zwłaszcza ocena procedur realloplastyki stawowych (stosowanie stymulacji humoralnej, komórkowej i tkankowej). Kolejnym tematem były postępowania w leczeniu obrażeń wielomiejscowych narządu ruchu i profilaktyka powikłań pierwotnych i wtórnych. Osobną grupę tematów stanowiły wystąpienia na sympozjum towarzyszącemu Zjazdowi w ramach kończącej się "Dekady Kości i Stawów".

Wśród licznego grona lekarzy z Polski i z zagranicy - na Zjeździe obecna była grupa naszych lekarzy, prezentująca swoje doświadczenia kliniczne w dwunastu oryginalnych pracach i doniesieniach naukowych. Pośród "piekarskich" prezentacji znalazły się prace dot. realloplastyki stawu kolanowego przygotowane przez zespół dr hab. J. Widuchowskiego (G. Kwiatkowski, R. Faltus, P. Łukasik, W. Widuchowski) oraz prezentację nt. realloplastyki stawu biodrowego po kapoplastyce opracowane przez zespół dr med. B. Koczego (M. Mielnik, J. Hermanson, J. Pająk, M. Dugiełło, K. Głogowski, W. Kusak, K. Werner, N. Pyda, T. Stołtny). Na Zjeździe swe prace przedstawił też zespół dr med. J. Spindla i T. Zakrzewskiego.

Warto podkreślić, że spośród lekarzy 35 oddziałów ortopedycznych ulokowanych w naszym regionie, na Zjeździe w Warszawie, własne prace, będące wynikiem wieloletnich doświadczeń naukowych i klinicznych prezentowali jedynie - ortopedzi z naszego Szpitala i z Kliniki Ortopedycznej ŚUM w Katowicach-Ochojcu.
 

"Leksykon sławnych obywateli Piekar Śląskich"


W połowie 2010r. ukazało się unikatowe wydawnictwo pt. "Piekarzanie - leksykon mieszkańców Piekar Śląskich". Ten słownik biograficzny czwórki autorów - H. Gawlika, J. Grajewskiej-Wróbel, L. Wostala, Z. Bogackiego - zawiera (w porządku alfabetycznym) biogramy najwybitniejszych postaci, które związane były urodzeniem lub wieloletnią pracą w Piekarach Śl..

Wśród szczegółowo opisanych sylwetek cenionych i trwale zapisanych w historii miasta piekarzan znajdujemy szczegółowe biogramy (wraz z fotografiami) między innymi - dr med. Janusza Daaba - długoletniego dyrektora i patrona naszego Szpitala oraz wybitnego ortopedy, twórcy Oddziału Chirurgii Ręki - dr med. Jerzego Jasińskiego, a także zapis sylwetki dr med. Władysława Sowińskiego - ówczesnego kierownika naukowego "urazówki" i założyciela Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jest także biogram dr hab. Alojzjusza Smolika - związanego później z Kliniką Ortopedii w Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu. W leksykonie odnajdziemy też życiorysy byłych ordynatorów - dr med. Wacława Elwarta i dr med. Edwarda Króla.

W pracy zamieszczono też pełny wykaz (ze zdjęciami) wszystkich nieżyjących już ordynatorów Szpitala, a także chronologiczną listę dyrektorów naszej placówki. Co ciekawe - w leksykonie, po raz pierwszy opublikowano pełną listę personelu medycznego z USA, pracującego w Piekarach od 1945 r. w ówczesnym tzw. szpitalu amerykańskim. Wśród nich znajdujemy nazwiska: MD prof. R. Thomsona - ortopedy i traumatologa, generała armii amerykańskiej i MD prof. D. Davidoffa - neurologa i psychiatry.

Wydanie tej pionierskiej pracy było możliwe dzięki wsparciu sponsorów, wśród nich znalazł się jako główny - nasz Szpital.

 

Ruszył najbardziej newralgiczny oddział piekarskiej "urazówki"

14 lipca rozpoczęła przyjmowanie pacjentów - zarówno w trybie pilnym, jak i planowym - nowa, gruntownie zmodernizowana, centralna Izba Przyjęć i Całodobowe Ambulatorium Przyszpitalne.

Ten newralgiczny zespół ortopedyczno - urazowy, w pełni zintegrowany, ulokowany jest w dolnej części czterokondygnacyjnego pawilonu. Jego uruchomienie zakończyło pierwszy etap budowy nowoczesnego Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego powstającego głównie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt tego projektu wyniósł blisko 6 mln złotych. Absolutną nowością - jak informuje ordynator tego oddziału dr n.med. Maciej Dugiełło - jest rozdzielenie pacjentów trafiających w trybie wypadkowym od pacjentów przyjmowanych do szpitala w trybie planowym. Służy temu m.in. mobilny układ architektoniczny oraz system przyjmowania i zaopatrywania pacjentów. Ambulatorium wyposażone jest także we własną salę operacyjną, pozwalającą wykonywać podstawowe zabiegi chirurgiczne. Są także dwa gabinety badań, trzy punkty ambulatoryjne oraz specjalny podjazd - wiata dla karetek. Wyposażenie Izby Przyjęć i Całodobowego Ambulatorium, warunki stworzone dla pacjentów i pracy personelu odpowiadają wszelkim współczesnym standardom medycyny ratunkowej. Oddział - pracując w systemie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu udzieli pomocy ok. 13 tyś. pacjentom po urazach narządu ruchu i przygotuje 6 tyś. chorych do planowych zabiegów ortopedycznych w naszym szpitalu.

Pożegnaliśmy - dr med. Jacka Matuszczyka...

12 lipca pożegnaliśmy - ś. p. dr med. Jacka Matuszczyka, cenionego internistę od lat związanego z ośrodkiem rehabilitacyjnym w Kochcicach. Jako specjalista medycyny fizykalnej i balneoklimatologii przez ponad 25 lat (1982-2007) tworzył i kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Rehabilitacji w Kochcicach. Później, aż do przejścia na emeryturę pełnił też funkcję zastępcy dyrektora d.s. rehabilitacji w naszej lecznicy - Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. W swej działalności zawodowej i społecznej uzyskał niekłamaną sympatię wielu pacjentów i kuracjuszy. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń za działalność w ochronie zdrowia.

Przez lata stworzył zręby nowoczesnego modelu lecznictwa rehabilitacyjnego, wykorzystującego zarówno niepowtarzalne walory mikroklimatu Kochcic, jak i całościowego, holistycznego traktowania leczenia pacjentów z chorobami narządu ruchu i układu krążenia. Liczne grono pacjentów i naszych lekarzy pamiętać będzie osobę ś.p. dr Matuszczyka - jako cenionego specjalistę i skutecznego organizatora, nie tylko w środowisku śląskiej medycyny.
 

Piekarska urazówka Szpitalem Akredytowanym

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Nasz ośrodek, po uzyskaniu w 2007r Certyfikatu Akredytacyjnego, ważnego przez okres trzech lat, poddał się procesowi jego odnowienia. 08 czerwca 2010r Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, po przeprowadzeniu przeglądu i oceny placówki przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji CMJ pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, przyznał Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Certyfikat Akredytacyjny. Uzyskanie po raz kolejny tego wyróżnienia jest dowodem na to, że nasza placówka prowadzi ciągłe działania, mające na celu nie tylko poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwo pacjenta, lecz również poprawę efektywności zarządzania Szpitalem.

Światowa terapia w chirurgii kolana

Unikatowe techniki w chirurgii rekonstrukcyjnej stawu kolanowego będą tematem międzynarodowego seminarium i warsztatów przygotowanych przez zespół dr hab. n. med. Jerzego Widuchowskiego - ordynatora II Oddziału Urazowo - Ortopedycznego - specjalizującego się w artroskopii i chirurgii kolana. Głównym tematem wykładów i ćwiczeń praktycznych będzie unikatowa w światowej ortopedii - operacja bezcementowej endoprotezoplastyki kolana protezą Vanguard. Wśród wykładowców obecni będą wybitni ortopedzi - m.in. prof. Gunter Sinz z Austrii i prof. Emmanuel Thienpont z Belgii. Uczestniczącym w seminarium lekarzom z całej Polski zaprezentowana zostanie również transmisja "na żywo", przekazująca przebieg zabiegów bezpośrednio z bloku operacyjnego naszego Szpitala. Wykładom i zajęciom kursowym towarzyszyć będą pokazy sprzętu ortopedycznego. Seminarium i warsztaty odbędą się w dniach 17- 18 czerwca 2010r. w naszym Szpitalu i sali konferencyjnej Hotelu "Pałac Wiśniewskich" w Piekarach Śląskich. Wśród gości obecny będzie konsultant krajowy ds. ortopedii i traumatologii - prof. dr med. Andrzej Górecki z Warszawy.
 

Trwają prace nad pomnikiem nestora piekarskiej urazówki - dr med. Janusza Daaba

W krakowskiej pracowni rzeźbiarsko-odlewniczej rozpoczęto prace nad wykonaniem pomnika upamiętniającego twórcę naszego Szpitala - dr med. Janusza Daaba.

Autorem monumentu i popiersia patrona piekarskiej urazówki jest krakowski artysta rzeźbiarz - Jerzy Dobrzański. Wizualizacja pomnika została zatwierdzona przez naszą Dyrekcję. Umożliwia to rozpoczęcie ostatniego etapu prac modelarskich i odlewniczych.

 Na postumencie przedstawionym na zdjęciu, znajdować się będzie napis:

Dr med. Janusz Daab
 1918 -1988

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
 w Piekarach Śląskich
 w latach 1970 - 1988

 Współtwórca nowoczesnej ortopedii i traumatologii,
 prekursor nowatorskich metod leczenia,
 opiekun kadr lekarskich,
 oddany pacjentom,
 szlachetny Człowiek

 Patron naszego Szpitala

Popiersie Janusza Daaba

Rehabilitacja w... azaliach

W piąty rok działalności wkroczył Oddział Rehabilitacji , Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach - na ziemi lublinieckiej. Ta wyspecjalizowana placówka prowadząca w najszerszym zakresie rehabilitację pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, od wiosny 2005r. stanowi integralną część całego procesu leczenia piekarskiej "urazówki". Oddziały ulokowane są w pięknym zespole pałacowym rodu Ballestremów, wokół którego rozciąga się 16 hektarowy park krajobrazowy. Na szczególną uwagę zasługują znane w całym regionie aleje wysadzone okazałymi dębami i niezwykłej urody klomby kwitnących u progu lata -zwłaszcza azalii. Kochcice zachwycają nie tylko leczonych tu pacjentów z Piekar, ale także wielu odwiedzających to unikatowe miejsce, będące rezerwuarem zdrowia i piękna natury. Całkowicie zmodernizowane wyposażenie oddziałów w Kochcicach umożliwia stosowanie kompleksowych procedur w rehabilitacji przedoperacyjnej i celowanej pooperacyjnej w zakresie kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii i balneologii. Spośród codziennie wykonywanych tu blisko 2000 procedur, stosowana jest m.in. platforma tensometryczna - niezwykle przydatna w komputerowym diagnozowaniu i planowaniu zabiegów rehabilitacyjnych narządu ruchu.

Coraz częściej do Kochcic, na 22 dniowe kuracje przyjeżdżają pacjenci z zagranicy, doceniając jakość leczenia w tym ośrodku jak i głównym szpitalu w Piekarach.

Odznaczenie ministra zdrowia dla Dyr.Szpitala - dr n.med.Bogdana Koczego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, decyzją minister zdrowia Ewy Kopacz, honorowe odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia otrzymał Dyrektor naszego Szpitala - dr n. med. Bogdan Koczy.

Laureat wyróżnienia znalazł się w gronie najbardziej docenionych menedżerów polskiego lecznictwa, którzy z powodzeniem kierują wysoko specjalistycznymi placówkami szpitalnymi. Uroczystemu wręczeniu odznaczenia, które odbyło się 7 kwietnia 2010r. w katowickim Urzędzie Marszałkowskim, towarzyszyła debata "Nauka, ekonomia a medycyna"

Przygotowania do upamiętnienia patrona Szpitala - dr med. Janusza Daaba

40 lat temu, w kwietniu 1970 roku funkcję dyrektora ówczesnego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach objął jeden z najwybitniejszych polskich ortopedów i traumatologów - dr med. Janusz Daab.

Ten wybitny lekarz, twórca pionierskich metod operacyjnych, wykreował przez lata swej pracy w naszym Szpitalu - rangę i sławę piekarskiej "urazówki". Przez 18 lat, aż do chwili swej śmierci w 1988 roku wyszkolił grono licznych lekarzy, którzy stanowią dziś trzon najlepszych specjalistów tworzących zespół lekarski naszego Szpitala - noszącego od 1996 roku Jego imię. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem granitowego obelisku z popiersiem dr J. Daaba. Monument, będący wierną podobizną patrona Szpitala, zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz - Jerzy Dobrzański. Obelisk usytuowany będzie na skwerze pomiędzy głównym budynkiem szpitalnym, a budynkiem Dyrekcji.

Najnowocześniejszy w Polsce oddział septyczny

Od połowy marca 2010r. po kompleksowym, gruntownym remoncie przeprowadzonym zgodnie z wszystkimi wymogami Unii Europejskiej, wznowił działalność leczniczą - Oddział VIII Septyczny. To jedyny tej klasy oddział w Polsce, wyspecjalizowany w zaawansowanym leczeniu chorych z powikłaniami zapalnymi powstałymi na skutek ciężkich urazów, zmiażdżeń itp. 26-łóżkowy oddział kierowany przez dr n. med. Zbigniewa Szlachtę, wykonuje ponad 400 zabiegów rocznie, głównie z zastosowaniem najkosztowniejszych procedur medycznych. Oddział dysponuje własną salą operacyjną, wydzieloną salą pooperacyjną i salą wybudzeń, wyposażonymi zgodnie z najnowszymi standardami w chirurgii.

U pacjentów z powikłaniami septycznymi, którzy trafiają na oddział nie tylko ze Śląska, ale i z całej Polski oraz z zagranicy, stosuje się poza radykalną chirurgią naprawczą, również antybiotykoterapię celowaną, ozonoterapię, elektrostymulację wysokonapięciową, fotodynamikę, a także nowej generacji opatrunki przyspieszające gojenie ran i odleżyn.

Remont oddziału przeprowadzony wg. projektu i pod nadzorem dr inż. arch. Michała Tomanka znacznie podniósł komfort leczenia pacjentów w tym oddziale, ulokowanym w dotychczas użytkowanym skrzydle głównego budynku szpitalnego piekarskiej "urazówki" (piękna kolorystyka, wygodne sale chorych, ergonomiczne stanowiska pracy pielęgniarek itp.).

Wkrótce - otwarcie całodobowego ambulatorium i izby przyjęć

Dobiega końca budowa pierwszego etapu nowego pawilonu zabiegowego, w którym na pierwszej, dolnej kondygnacji ulokowano całodobowe ambulatorium i izbę przyjęć Szpitala. Zakończenie prac adaptacyjnych i wyposażeniowych planowane jest na początek czerwca 2010r. To pierwszy etap budowy całego kompleksu zabiegowego, który będzie połączony przewiązką z głównym budynkiem szpitalnym. W pawilonie znajdzie się m.in. 8 nowych sal operacyjnych. Ta wielka inwestycja finansowana ze środków unijnych i budżetu województwa śląskiego - zakończenie w 2012 roku - w sposób dosłowny wprowadzi piekarską "urazówkę" w standardy medycyny XXI wieku. Izba przyjęć zaprojektowana według współczesnych wymogów usprawni działanie tego newralgicznego oddziału szpitalnego, znacznie skracając drogę pacjenta od wjazdu karetki, poprzez diagnostykę obrazową TK i NMR aż po zabieg na oddziałowej sali operacyjnej. Nowością organizacyjną, którą stwarza ten projekt, będzie też oddzielenie pacjentów przyjmowanych do leczenia planowego - od pacjentów przyjmowanych z wypadków. Zespól lekarski całodobowego ambulatorium dyżurować będzie w składzie 5 ortopedów, 2 anestezjologów, konsultanta ds. urazów kręgosłupowych i radiologa. Przewiduje się również zwiększenie liczby średniego personelu - pielęgniarek, ratowników medycznych i sekretarek medycznych obsługujących tylko pacjentów zaopatrywanych w ambulatorium urazowo - ortopedycznym.

Piekarska urazówka "Szpitalem bez bólu".

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich uzyskuje certyfikat "Szpital bez bólu". Projekt "Szpital bez bólu" jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Uzyskanie certyfikatu "Szpital bez bólu" jest dowodem zapewnienia hospitalizowanym pacjentom wyższego standardu leczenia bólu pooperacyjnego, co przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia i rzadszego występowania powikłań pooperacyjnych

"RANKING SZPITALI 2009" - sukces naszej placówki

Po raz kolejny - w ogólnopolskim "Rankingu Szpitali 2009" ogłoszonym w końcu października przez "Rzeczpospolitą" - pierwsze miejsce wśród szpitali publicznych, monospecjalistycznych zajął - Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daabba w Piekarach Śląskich.

Szpital nasz po raz kolejny z rzędu, lokuje się wśród wiodących szpitali w Polsce, ocenianych także w podobnych rankingach przez opiniotwórcze pisma takie jak: "Newsweek", "Wprost" i "Polityka". Opinię o ocenianych szpitalach wydaje m.in. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i przy udziale NFZ.

Ranga piekarskiej urazówki - w opinii pacjentów

Od 1996 r. prowadzone są badania oceny satysfakcji pacjentów leczonych i konsultowanych w naszym Szpitalu. Ankiety dotyczą m.in. oceny warunków i jakości leczenia, żywienia, przyjmowania do szpitala, postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego, a także sposobów informowania pacjenta o procesie leczenia.

Wysokie oceny (80% ankietowanych pacjentów) dotyczyły warunków pobytu na oddziałach szpitalach z podkreśleniem czystości i komfortu. Równie wysoko oceniono stosowane procedury leczenia i informacje lekarzy kierowane do pacjentów o podjętej terapii. Ponad 50% ankietowanych wysoko oceniło pracę Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu. Na pytanie: czy szpital godny jest polecenia innym - około 80% respondentów wyraziło opinię zdecydowanie pozytywną.

Internet dla pacjentów i nie tylko...

Dział Informatyki Szpitala przygotowuje do wdrożenia program dla pacjentów, finansowany głównie ze środków unijnych. Informatycy naszego szpitala pracują nad uruchomieniem autorskiego programu "eSzpital" przeznaczonego dla pacjentów i ich rodzin. Program umożliwi np: rejestrowanie się przez Internet w poradniach, dostęp do wyników własnych badań i ustalanie terminów badań kontrolnych i konsultacji. Dostęp taki będzie mógł także uzyskać lekarz z innego ośrodka medycznego.

Zakład Diagnostyki Obrazowej - unikatowy aparat MR

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej od końca czerwca 2009 r. działa w pełnym zakresie pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona w unikatowy, jedyny w Polsce aparat MR "Siemens Magnetom Espree" (1,5 teslowy) do diagnostyki układu kostno-stawowego, kanału kręgowego, mięśni i innych narządów. Średnica kapsuły tego aparatu wynosi aż 70 cm, a długość tylko 125 cm. Poprawia to komfort badania pacjenta z zachowaniem najwyższej jakości obrazowania i pewności diagnostycznej. Urządzenia jest niezastąpione w ocenie stłuczenia rdzenia kręgowego i niedokrwiennego urazu głowy. Pracownia MR wykonuje pełny zakres badań: stawów (chrząstki, wiązadła), kręgosłupa, a także mięśni po urazach. Zakład Diagnostyki Obrazowej diagnozuje pacjentów ambulatoryjnych w systemie dwuzmianowym, a pacjentów urgensowych w systemie dyżurów 24-godzinnych.

Apteka szpitalna - na miarę XXI wieku

Od lipca 2009r. działa nowa apteka szpitalna, w swym kształcie organizacyjnym sięgająca do najbardziej zaawansowanych technologii dystrybucji leków i środków medycznych. Spełnia wszelkie wymogi prawa farmaceutycznego i zalecenia prawa unijnego. Obiekt ulokowany w osobnym pawilonie, posiada własną rampę dystrybucyjną, unikatowy system rozdziału i przechowywania leków. Apteka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do przygotowania leków recepturowych i aptecznych stosowanych w szpitalu. Zajmuje się zakupem prawie 3 tysięcy rodzajów różnorodnych produktów niezbędnych w funkcjonowaniu szpitala. Apteka zaopatruje szpital w jednorazowy sprzęt medyczny, jednorazowe ubrania i obłożenia chirurgiczne oraz narzędzia chirurgiczne. Placówka współpracuje z ponad setką dostawców, przyjmując w ciągu roku do swych magazynów ponad 120 ton towaru. Obiekt jest klimatyzowany, zaprojektowany według najnowszych trendów designerskich (piękna kolorystyka wnętrz, ergonomiczne meble itp).