Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Depozyt rzeczy wartościowych

Każdy hospitalizowany pacjent ma prawo pozostawić w depozycie rzeczy wartościowe. Pacjentowi wydaje się wówczas kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi, jego małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej. Depozyty znajdują się na każdym oddziale Szpitala pod opieką pielęgniarek.