Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział XII - kontakt

Oddział XII mieści się na II piętrze budynku oddziału zamiejscowego w Kochcicach.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 34 35 - 33 - 631
Centrala Szpitala fax 34 35 - 33 - 700
Dyżurka lekarska 34 35 - 33 - 631 wew. 217
Dyżurka pielęgniarska 34 35 - 33 - 631 wew. 270