Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VIII - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Ryszard Faltus

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n.med Piotr Łukasik

Asystenci:

  • dr n.med Michał Pyda
  • lek. Bartłomiej Majewski
  • lek. Witold Rygałło
  • lek. Wojciech Gwóźdź
  • lek. Michał Słowiński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sonia Siwy