Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VIII - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Ryszard Faltus

Z-ca lekarza kierującego oddziałem: dr n.med Piotr Łukasik

Asystenci:

  • dr n.med Michał Pyda
  • lek. Bartłomiej Majewski
  • lek. Grzegorz Prajsnar

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sonia Siwy