Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz z budową alternatywnego źródła ciepła w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

logo projektów unijnych

Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz z budową alternatywnego źródła ciepła w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
UDA-RPSL.05.03.00-00-057/11-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V "Środowisko"
Działanie 5.3 "Czyste powietrze i odnawialne źródła energii"
pobierz artykuł