Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział IX - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jerzy Spindel

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Adam Chrobok

Asystenci:

  • dr n. med. Grzegorz Gierlach
  • lek. Tomasz Mrożek
  • lek. Patryk Tomasik
  • lek. Jacek Matysiakiewicz
  • lek. Tomasz Zakrzewski
  • lek. Michał Fabian

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sabina Golus