Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VII - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Piotr Folta

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Besler

Asystenci:

  • dr n. med. Piotr Zając
  • lek. Daniel Zorychta
  • lek. Dominik Dziadecki

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Białkowska