Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VI - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Andrzej Jasiński

Z-ca lekarza kierującego oddziałem: dr n. med. Karol Szyluk

Asystenci:

  • lek. Tomasz Lichorad
  • lek. Tomasz Kiołbasa
  • lek. Marcin Grabowski
  • lek. Krzysztof Jasiński

 Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Rabsztyn