Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział V - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n.med Zygmunt Klosa

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Barbara Mikłasz - Łochocka

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Zofia Kandzia