Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział IV- personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Marek Paściak

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Jerzy Grzywocz

Asystenci:

  • dr n. med Adam Pala
  • dr n. med Adam Nobis
  • lek. Tomasz Wądek
  • lek. Tomasz Olszewski
  • lek. Michał Białek
  • lek. Maciej Pietryga

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aniela Pietryga