Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział II - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Michał Mielnik

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Jacek Hermanson

Asystenci:

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski
  • lek. Adam Mroczka
  • lek. Wojciech Kusak
  • lek. Karol Głogowski
  • lek. Robert Kokot
  • lek. Szymon Szymański
  • lek. Łukasz Rodak
  • lek. Szymon Czech
  • lek. Maciej Tarski
  • lek. Radosław Łanowy

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Kowalska