Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział I - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Schorzenia i stany pourazowe biodra i kończyny dolnej - mężczyźni

Poradnia czynna w piątki w godz. 7.25 - 15.00.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 1
prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy - lekarz kierujący oddziałem I / lek. Jakub Wąsik
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 4
lek. Jan Pająk - z-ca lekarza kierującego oddziałem I
tel. 32 39-34-104

Gabinet nr 2
dr n. med. Maciej Dugiełło
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 3
dr n. med. Tomasz Stołtny
tel. 32 39-34-103

Gabinet nr 6
lek. Maciej Szczęśniak
tel. 32 39-34-106

Gabinet nr 7
lek. Krystian Werner
tel. 32 39-34-107

Gabinet nr 9
lek. Kamil Dworak
tel. 32 39-34-109