Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

ZDO - ambulatorium

Dla potrzeb ambulatorium utworzona jest osobna pracownia RTG - mieści się ona na tym samym poziomie co przychodnia - pacjenci nie muszą korzystać ze schodów i windy.

Aparat RTG, znajdujący się w pracowni RTG ambulatoryjnej, jest przyjazny dla naszych pacjentów (np. stół do zdjęć RTG ma regulację wysokości oraz możliwość dojścia do pacjenta z każdej strony).

Pracownia USG znajduje się przy pracowni RTG ambulatoryjnej.

Pracownie TK, MR oraz pracownia densytometrii wykonują dla ambulatorium wszystkie zlecone przez lekarzy badania. Wyposażone są one w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.