Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

ZDO - statystyka

Każdego roku w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonywanych jest:

Corocznie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przyjmuje się około 60000 pacjentów