Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

ZDO - zakres działalności

Zakład Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi w zakresie: