Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział II zakres działalności

Oddział zajmuje się leczeniem operacyjnym:

Ponadto w ramach oddziału prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne obrażeń urazowych w obrębie kończyny dolnej, ze szczególnym uwzględnieniem złamań dostawowych stawu kolanowego.