Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział III - zakres działalności

Zakres działalności oddziału: