Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział IV - kontakt

Oddział IV mieści się w budynku głównym Szpitala na 3 piętrze po prawej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 341
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 343
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 345
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 342

W każdy wtorek oraz środę lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.