Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział IV - zakres działalności

Zdjęcie rentgenowskie


Oddział prowadzi leczenie urazów i schorzeń całego kręgosłupa z zastosowaniem typowych jak i specjalistycznych technik operacyjnych. Do tych ostatnich należą m.in. dostępy przez i poza gardłowe, dostępy przez torakotomię, claviculosternotomię, lumbofrenotomię, dostępy pozaotrzewnowe, transversectomia kostotranswersektomię i inne. W zależności od potrzeb leczniczych mają one charakter standardowy lub oparte są na własnych oryginalnych technikach operacyjnych.  
 

Zakres działalności oddziału:

Do operacji wykorzystywane są nowoczesne implanty tytanowe i karbonowe. Koszty implantów pokrywane są w całości przez Narodowy Fundusz