Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział V - kontakt

Oddział V mieści się w odrębnym budynku Szpitala.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 351
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 353
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 355
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 354