Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział V - procedury lecznicze

Kinezyterapia ruchowa bierna stawu łokciowego (rotor)

 Zdjęcie rehabilitacja

 Kinezyterapia ruchowa bierna stawów ramienno - barkowych (rotor)

 Zdjęcie rehabilitacja

 Kinezyterapia ruchowa bierna stawu kolanowego (rotor)

 Zdjęcie rehabilitacja

 Kinezyterapia czynno - bierna (rotor rowerowy przyłóżkowy)

 Zdjęcie rehabilitacja