Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział V - zakres działalności

Zakres rehabilitacji prowadzonej w oddziale obejmuje:

 W ramach swojej działalności wykonywane są następujące rodzaje zabiegów poprzez Dział Rehabilitacji:

 1. Rehabilitacja ruchowa:
  • ćwiczenia bierne, czynne, czynno - bierne i wspomagane,
  • ćwiczenia ogólnousprawniające,
  • ćwiczenia na przyrządach,
  • pionizacja i nauka poruszania się,
  • ćwiczenia w wodzie.
 2. Fizykoterapia:
  • hydroterapia (basen - ćwiczenia ruchowe w basenie, masaż podwodny, masaż wirowy),
  • ciepłolecznictwo,
  • światłolecznictwo,
  • elektrostymulacja,
  • masaże klasyczne,
  • laseroterapia,
  • magnetoterapia,
  • krioterapia.