Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział X - zakres działalności

Do podstawowych zadań i obowiązków Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy: