60/2017 Usługa autoryzowanej obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego MAGNETOM ESPREE