62/2017 Dostawy jednorazowego sprzętu sterylizacyjnego - 2