44/2017 Dostawa systemów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego