47/2017 Dostawy jednorazowego sprzętu sterylizacyjnego