45/2017 Dostawy jednorazowego sprzętu laboratoryjnego - 2