9/2017 Usługa serwisowania sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego