18-17 Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz dzierżawą analizatorów i materiałami zużywalnymi